Gå direkt till sidans innehåll

Ansökan och antagning

www.gyantagningen.se

Vilka gymnasie­utbildningar kan jag söka?

Du som bor i Järfälla kan söka vilken gymnasie­utbildning du vill. Däremot är det inte säkert att du tas in på det program du sökt på samma villkor som andra sökande. Prata med en studie- och yrkesvägledare, gå in på gymnasie­antagningens hemsida eller kontakta antagnings­ansvarig om du är osäker.

Kontaktuppgifter antagnings­ansvarig

gymnasieantagningen@jarfalla.se

Telefon: 08-580 283 88


I vilken ordning ska jag lägga mina val?

När du söker till gymnasie­skolan är det viktigt att du lägger det program du helst vill komma in på överst och det program du näst helst vill in på sätter du som val två osv.

Du får lägga hur många utbildningar du vill när du söker till gymnasie­skolan. Tänk på att inte lägga för få alternativ. Gardera dig så att du har större möjlighet att komma in på ett program. När du blir antagen på ett av dina val stryks alla val med lägre rangordning.

Hur får jag ett lösenord?

I januari skickas ett lösenord ut till alla föräldrar med ungdomar i grund­skolans årskurs 9. För dig som inte längre går i grund­skolan så kan du antingen beställa ett lösenord på egen hand eller ta hjälp av en studie- och yrkes­vägledare på ung vägledning.

Du beställer ett lösenord genom att mejla till gyantagningen@ksl.se och be om ett lösenord. Du måste skriva ditt namn och ditt person­nummer i mailet.

Vad ska jag tänka på när jag ansöker?

Dina val gör du på gymnasie­antagningens webbplats.

När du lagt in din ansökan på gymnasie­antagningens webbplats, bekräftar du ansökan och skriver du ut din ansökan som ska skrivas under av dig. Ansökan lämnar du under­skriven till din skola eller skickar den till gymnasieantagningen i StorSthlm.

Kan jag ändra i min ansökan?

Ja, du kan när som helst göra ett omval men var noga med att ta reda på vilka regler som gäller och vilka konsekvens­erna blir. Ett omval kan på­verka din plats i kön negativt.

Tala med en studie- och yrkesväg­ledare eller antag­nings­ansvarig innan du ändrar din ansökan efter omvals­perioden.

Hur vet jag om jag kommit in på en utbildning?

Du får besked om antagning på gymnasie­antagningens webb­plats. Du behöver ditt lösenord för att se ditt antagnings­besked. Var extra uppmärksam på "sista dagen" att svara på antagnings­beskedet.

Har du frågor som rör din antagning, kontakta då gymnasie­antagningen i Stockholms län eller antagnings­ansvarig i din hemkommun.

Behörighet och grund­skole­betyg

Vilken behörighet behöver jag?

För att komma in på ett nationellt program måste du alltid ha godkänt i svenska eller svenska som andra språk, engelska och mate­matik. I tabellen nedan ser du vilka ytter­ligare behörigheter som gäller. 

Samhällsvetenskap

Ekonomi

Humanistiska


Naturvetenskap

Teknik


Yrkesprogram


Geografi

Biologi

Fem valfria

ämnen

Historia

Fysik


Religions-

kunskap

Kemi


Samhälls-

kunskap

+ sex valfria

ämnen


+ fem valfria

ämnenVissa utbildningar inom det estetiska området, spets­utbildningar och idrotts­program, kan ha särskilda antagnings­krav och ibland tester. Kolla för säkerhets skull direkt med den skola du är intresserad av.

Hur räknas mina betyg?

Betygen räknas ihop till ett merit­värde, det vill säga betygs­poängen från grund­skolan. Meritvärdet är summan av de 16 bästa ämnes­betygen och språk­vals­betyget kan läggas till. Ju högre betyg du har, desto större chans har du att komma in på det du vill.

A

B

C

D

E

F

20

17,5

15

12,5

10

0

Studie- och yrkesväg­ledning, vart vänder jag mig?

Du som söker till gymnasie­skolan och går på grund­skolan ska vända dig till din skolas studie- och yrkesväg­ledare. För dig som redan läser på gymnasiet, vänd dig till skolans studie- och yrkes­väg­ledare i första hand. Om skolan saknar en studie- och yrkes­väg­ledare så är du välkommen att tala med en studie- och yrkesväg­ledare på Ung vägledning. 

Ung vägledning är till för alla som bor i Järfälla. Du kan också vända dig till antagnings­ansvarig i Järfälla. 

Tidsplan för val till gymnasie­skolan våren/sommaren 2019

Torsdagen den 11 april 2019

Resultatet av den preliminära antagningen visas på hemsidan.

Onsdagen den 17 april 2019

Hemsidan öppnas för omval.

Onsdagen den 15 maj 2019

Hemsidan stängs för omval kl 24.00.

Måndagen den 1 juli 2019

Resultatet av den slutliga antagningen visas på elevens sida på www.gyantagningen.se.

Onsdagen den 17 juli 2019

Sista svarsdag för sökande efter den slutliga antagningen.

Onsdagen den 31 juli 2019

Resultatet av den första reservantagningen visas på elevens sida på www.gyantagningen.se.

Fredagen den 2 augusti 2019

Sista svarsdag för sökande efter den första reservantagningen.

Fredagen den 9 augusti 2019

Resultatet av den andra reservantagningen visas på elevens sida på www.gyantagningen.se.

Måndagen den 12 augusti 2019

Sista svarsdag för sökande efter den andra reservantagningen.

Senast uppdaterad: 2018-03-06

Upp