Innehåll

Ansökan och antagning till gymnasiet

Här hittar du information om ansökan och intagning till gymnasieskolorna i Stockholms län.

Studie- och yrkesväg­ledning, vart vänder jag mig?

Går du i grundskolan och söker till gymnasie­skolan eller anpassad gymnasieskolan, då ska du kontakta din nuvarande skolas studie- och yrkesväg­ledare. För dig som redan läser på gymnasiet, vänd dig till skolans studie- och yrkes­väg­ledare i första hand. Om skolan saknar en studie- och yrkes­väg­ledare så är du välkommen att tala med en studie- och yrkesväg­ledare på Ung vägledning.

Ung vägledning är till för alla som bor eller studerar i Järfälla. Du kan också vända dig till antagnings­ansvarig i Järfälla.

Vanliga frågor och svar

Vilka gymnasie­utbildningar kan jag söka?

Du som bor i Järfälla kan söka vilken gymnasie­utbildning du vill. Däremot är det inte säkert att du tas in på samma villkor. Prata med en studie- och yrkesvägledare, gå in på gymnasie­antagningens hemsida eller kontakta antagnings­ansvarig om du är osäker.

I vilken ordning ska jag lägga mina val?

När du söker till gymnasie­skolan är det viktigt att du lägger det program du helst vill komma in på överst och det program du näst helst vill in på sätter du som val två och så vidare.

Du får lägga hur många utbildningar du vill när du söker till gymnasie­skolan. Tänk på att inte lägga för få alternativ. Ju fler utbildningar du lägger till desto större möjlighet har du att komma in på ett program. När du blir antagen på ett av dina val stryks alla val med lägre rangordning.

Hur får jag ett lösenord?

I januari skickas ett lösenord ut till alla föräldrar med ungdomar i grund­skolans årskurs 9. För dig som inte längre går i grund­skolan så kan du antingen beställa ett lösenord på egen hand eller ta hjälp av en studie- och yrkes­vägledare på kompetens­centrum.

Du beställer ett lösenord genom att mejla till gymnasieantagningen@storsthlm.se och be om ett lösenord. Du måste skriva ditt namn och ditt person­nummer i mejlet.

Vad ska jag tänka på när jag ansöker?

Dina val gör du på gymnasie­antagningens webbplats.

När du lagt in din ansökan på gymnasie­antagningens webbplats, skriver du ut din ansökan som ska skrivas under av den som söker. Ansökan lämnar du under­skriven till den studie- och yrkes­väg­ledare som hjälpt dig.

Kan jag ändra i min ansökan?

Ja, du kan när som helst göra ett omval men var noga med att ta reda på vilka regler som gäller och vilka konsekvens­erna blir. Ett omval kan på­verka din plats i kön negativt.

Tala med en studie- och yrkesväg­ledare eller antag­nings­ansvarig innan du ändrar din ansökan efter omvals­perioden.

Hur vet jag om jag kommit in på en utbildning?

Du får besked om antagning på gymnasie­antagningens webb­plats. Du behöver ditt lösenord för att se ditt antagnings­besked. Var extra uppmärksam på "sista dagen" att svara på antagnings­beskedet.

Har du frågor som rör din antagning, kontakta då gymnasie­antagningen i Stockholms län eller antagnings­ansvarig i din hemkommun.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss.

E-post: kontakt@jarfalla.se
Telefon: 08-580 285 00

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp