Gå direkt till sidans innehåll

Gymnasiebehörighet och meritvärde

Här kan du se vad som krävs för att komma in på de olika nationella programmen i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Gymnasieskolan

Vilken behörighet behöver jag?

För att komma in på ett nationellt gymnasieprogram måste du alltid ha godkänt i svenska eller svenska som andra språk, engelska och mate­matik. I tabellen nedan ser du vilka ytter­ligare behörigheter som gäller. 

Samhällsvetenskap

Ekonomi

Humanistiska

Naturvetenskap

Teknik

Yrkesprogram


Geografi

Biologi

Fem valfria ämnen

Historia

Fysik


Religionskunskap

Kemi


Samhällskunskap

+ sex valfria ämnen


+ fem valfria ämnenVissa utbildningar inom det estetiska området, spets­utbildningar och idrotts­program, kan ha särskilda antagnings­krav och ibland tester. Kolla för säkerhets skull direkt med den skola du är intresserad av.

Hur räknas mina betyg?

Betygen räknas ihop till ett merit­värde, det vill säga betygs­poängen från grund­skolan. Meritvärdet är summan av de 16 bästa ämnes­betygen och språk­vals­betyget kan läggas till. Ju högre betyg du har, desto större chans har du att komma in på det du vill.

A

B

C

D

E

F

20

17,5

15

12,5

10

0

Gymnasiesärskolan

Alla elever som tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan har rätt att studera. När kommunens målgruppsutredning är avslutad kan man ansöka till gymnasiesärskolan.

Läs mer om målgruppsutredningen här

Senast uppdaterad: 2019-08-22

Upp