Gå direkt till sidans innehåll

Individ­uell studie­plan

Varje elev i gymnasieskolan ska ha en individuell studie­plan. Rektor har ett särskilt ansvar för att skolan tar fram en sådan i dialog med eleven.

Den individuella studieplanen ska innehålla information om: 

  • vilken studieväg eleven går på och om de val av kurser eller ämnesområden som eleven har gjort,
  • eleven följer ett fullständigt eller utökat program, 
  • vilka kurser som ingår i elevens fullständiga program och, om eleven följer ett utökat program, vilka kurser som ligger utanför det fullständiga programmet,
  • eleven följer ett individuellt anpassat program, och i så fall vilka kurser som har bytts ut, 
  • eleven följer ett reducerat program och i vilken omfattning, samt om möjligt vilka kurser som tagits bort, 
  • elevens studier i grundskolans ämnen, och 
  • andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling och som är avsedda att ingå i utbildningen om eleven följer ett introduktionsprogram.
Upp