Gå direkt till sidans innehåll

Studie­avbrott eller byte av gymnasie­skola

När en elev avbryter sina studier på en gymnasie­skola eller byter skola ska detta anmälas till den kommun där eleven är folkbokförd. Från­varo i betydande ut­sträckning ska också anmälas till hem­kommunen.

Gör så här för att anmäla studie­avbrott eller byte av gymnasie­skola

Ladda ner blanketten Anmälan om avbrott eller byte av gymnasie­skolaPDF.

Blanketten kan fyllas i digitalt, och skickas per e-post till: kaa@jarfalla.se

Alternativt kan blanketten skrivas ut, och originalet skickas då per post till:

Kommunala aktivitetsansvaret
Järfälla Kompetenscentrum
Mjölnarvägen 6
177 80 JÄRFÄLLA

Senast uppdaterad: 2019-08-22

Upp