Gå direkt till sidans innehåll

Ansökan och antagning

Viktigt när du gör din ansökan

Heltid innebär 20 poäng per vecka

För att räkna ut din studietakt tittar du på ditt första och sista kursdatum och dividerar antal poäng med antalet veckor. Alla kurser ska räknas med och oavsett om du läser på en eller flera utbildnings­anordnare.

Exempel:

  • en kurs på 100 poäng blir heltid under en period på 5 veckor.
  • en kurs på 100 poäng blir halvtid under en period på 10 veckor.
  • sammanlagt kurser på 400 poäng blir heltid på 20 veckor, till exempel från och med 10 januari till och med 27 maj.

Bifoga betyg

Första gången du ansöker måste du bifoga tidigare betyg från gymnasiet eller från gymnasial vuxenutbildning i annan kommun. Betygen ska skannas (inte fotograferas med mobiltelefon). Utan betygsunderlag kan inte din ansökan behandlas, och du kommer då att behöva göra en ny ansökan till nästa start.

Söka yrkesutbildning

Om du ska ansöka till ett yrkesinriktat kurspaket måste du träffa en studievägledare för att göra en studieplan. Du måste ha gjort din ansökan innan du kommer till mötet.

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter (sekretessmarkering, kvarskrivning eller fingerade personuppgifter), så måste du besöka en studie- och yrkesvägledare första gången du ska ansöka. Du måste visa ett giltigt folkbokföringsintyg från Skatteverket, och du måste ta med nödvändiga betyg från gymnasiet eller tidigare komvux. Du blir vid besöket tilldelad ett tillfälligt personnummer och kan sedan själv göra din ansökan på Ansökningswebben.

Om du bor i en annan kommun

Om du vill studera i Järfälla men är folkbokförd i en annan kommun, ska du göra din ansökan på vår ansökningswebb. Ansökan skriver du sedan ut och lämnar till din hemkommun för godkännande.

Vi kan inte behandla din ansökan innan vi fått besked från din kommun.

Vill studera

Vem får studera på komvux?

Den som

  • är folkbokförd i Järfälla kommun
  • saknar betyg från grundskolan, saknar examen eller slutbetyg från gymnasiet eller saknar betyg för särskild behörighet till universitet/högskola/yrkeshögskola
  • är prioriterad. Om det är fler sökanden än det finns platser, prioriteras den som har kort utbildning.

Om du är under 20 år måste du ha examen eller studiebevis från gymnasiet för att få studera på komvux. Annars får du börja tidigast den 1 juli det år du fyller 20 år.

Kostar det något att läsa på komvux?

Nej, studierna är avgiftsfria. Du betalar endast för litteratur och eventuellt annat material som behövs för kursen.

Kan jag studera i Stockholm om jag bor i Järfälla?

 Ja, många av våra skolor har lokaler i Stockholm. I kurskatalogen och i listan över våra skolor hittar du information om skolornas kurslokaler: Ansökningswebben.

Får man läsa vad som helst på komvux?

Nej, du måste ha ett mål med din utbildning och följa den studieplan som upprättats för den examen du läser mot, eller för att uppnå den särskilda behörighet som krävs för den högre utbildning du vill söka till.

Kan jag vara säker på att komma in på den utbildning jag sökt?

Om du är behörig (se Behörighet och urval), och tillhör en prioriterad grupp, kan du räkna med att få studera. Om det är väldigt många som söker utbildning prioriterar vi sökanden med kortast utbildningsbakgrund.

Eftersom kursstarten är beroende av antalet sökanden, kan vi tyvärr inte lämna garantier att en utbildning startar.

Vad är det för åldersgräns på komvux?

Om du är under 20 år måste du ha examen eller studiebevis från gymnasiet för att få studera på komvux. Annars får du börja tidigast den 1 juli det år du fyller 20 år.

Jag planerar att flytta till Järfälla, kan jag göra en ansökan innan jag är folkbokförd i kommunen?

Ja, om du vill studera måste du passa ansökningstiderna, men din ansökan kommer inte att bli behandlad förrän du har blivit folkbokförd i Järfälla. Det är ditt ansvar att bevaka Skatteverkets registrering och att informera oss om att folkbokföringen är klar.

Kan jag läsa i Järfälla när jag bor i en annan kommun?

Du måste få ett godkännande från din hemkommun för att få läsa en utbildning hos oss. Gör din ansökan på Ansökningswebben, skriv ut den och lämna den till vuxenutbildningen i din hemkommun. Det är de som tar beslut om du får studera i Järfälla.

Kan jag läsa SFI nära min arbetsplats istället för i Järfälla?

Det krävs särskilda skäl för att man ska få studera i annan kommun än Järfälla, till exempel att man arbetar i den andra kommunen och inte hinner delta i hemkommunen.

För att söka till en annan kommun gör du din ansökan i den aktuella kommunens ansökningssystem, skriver du ut din ansökan och lämnar den tillsammans med ett intyg från din arbetsgivare där dina arbetstider framgår till oss.

Ansökan

Kan man logga in utan e-legitimation?

Ja, du kan logga in med användarnamn och lösenord som du får då du registrerar dig på Ansökningswebben, men E-legitimation är lättare att använda då du kan logga in med ett och samma lösenord till olika myndigheter.

Hur många poäng är heltid?

Heltidsstudier innebär 20 poäng per vecka, halvtid 10 poäng. CSN räknar ut din studietakt genom att summera dina poäng och dividera med antalet veckor du studerar. En studievecka börjar på en måndag och slutar på en fredag eller söndag.

Tänk på att om dina kurser följer på varandra i tid, eller överlappar varandra, så räknas de som en sammanhållen period.

Måste man välja skola?

Ja, vi har avtal med femton olika skolor och du söker önskad kurs på valfri skola. Du kan välja en skola som passar dig i utbud och läge.

Kan jag få hjälp med min ansökan?

Under Kontakta Vux vägledning kan du se tider för våran ansökningshjälp.

Hur vet jag vilken kurs och nivå jag ska läsa?

För att påbörja en kurs måste du vara godkänd på underliggande kurs, eller ha motsvarande kunskaper. Om du saknar betyg eller det var länge sedan du läste och du känner dig osäker på vilken nivå du ligger på kan du göra ett nivåtest hos oss. Mer information om nivåtest.

Kursen jag vill läsa finns inte i ert utbud, kan jag söka den i en annan kommun?

Om du uppfyller behörighetskraven, och om utbildningen inte finns i vårt eget utbud (se kurskatalogen på Ansökningswebben) kan du söka utbildningen i en annan kommun.

Ansökan skriver du ut och skickar till Kompetenscentrum för behandling. Postadress: Järfälla kommun, Kompetenscentrum, 177 80 Järfälla.

Antagning

Varför blir jag inte antagen?

Vid antagning till vuxenutbildning gör ett urval enligt förordningen om vuxenutbildning, SFS 2011:1108. Se Avslag på ansökan.

Kursen jag har sökt startar inte på grund av för få deltagare. Får jag läsa på en annan skola?

Ja, om du är beviljad att studera kursen får du byta skola om kursen inte startar på den skola du har sökt till. Se information om hur du gör Om kursen inte startar.

Varför får jag inte läsa kursen, jag hade ju F/IG i den?

Om du har F eller IG i en kurs får du läsa om den en gång. Därefter måste du göra betygsprövning.

När börjar terminen?

Vi har tio kursstarter för gymnasiala utbildningar per år och för grundläggande nivå har vi starter varje månad. Information om din kursstart hittar du genom att logga in på Mina sidor på Ansökningswebben. För mer information om schema och tider, vänder du dig direkt till din skola.

När och hur får jag besked om min ansökan?

Du följer status på din ansökan genom att logga in på Mina sidor på Ansökningswebben. Senast fyra veckor innan kursstart kan du se om din ansökan beviljats eller avslagits. Om din ansökan är beviljad får du kallelse från skolan cirka två veckor före kursstart.

Jag kan inte starta kursen nu som jag sökt – kan jag flytta fram kursstarten?

Det krävs sjukintyg för att få flytta fram en kursstart, i annat fall måste du göra en ny ansökan. Tänk på att alltid meddela skolan om att du inte kommer att starta.

Hur får jag schema och litteraturlista?

Kontakta din skola direkt om du har frågor om kallelse, schema, litteratur, eller liknande. Kompetenscentrum har inte tillgång till dessa uppgifter.

Jag har inte sökt kursen, men skolan säger att det finns plats – kan jag hoppa in?

Nej, vi tar inte emot sena ansökningar. Du måste ansöka till nästa kursstart.

Senast uppdaterad: 2019-10-30

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp