Gå direkt till sidans innehåll

Antag­nings­besked

710x280

Kompetens­centrum beslutar, skolan skickar antagnings­besked och kallelse

Besked om din ansökan är beviljad eller inte får du senast fyra veckor innan kursstart genom att logga in på Mina sidor på ansöknings­webben. Om du har uppgett en korrekt e-postadress i ansökan får du ett mejl när antagningsbesked finns på dina sidor

Besked om att skolan tar emot dig som elev, och kallelse till kursstart skickas ut av den skola du har sökt till. Beskedet ska du få senast två veckor innan kursstart. Om du inte får besked – kontakta skolan direkt. De svarar också på frågor om schema och litteratur.

Vad betyder beslutet?

När du loggar in på Mina sidor på Ansöknings­webben kan du se läge på senaste ansökan. I exemplet nedan har ansökan läge Under behandling. För att se mer information, klicka på länken Visa alla ansökningar. I detta fall finns ett meddelande om att den som gjort ansökan ska kontakta en studie- och yrkesvägledare. Längre ner på sidan finns en lista över alla meddelanden som en ansökan kan ha och vad de betyder.

Har du skickat in en ansökan till oss och vill ändra/lägga till något i din ansökan så behöver du lämna återbud och sedan göra en ny ansökan där alla kurser du vill ansöka finns med. Återbudsknappen hittar du längst till höger (se bild nedan) när du tryckt på visa alla ansökningar. Detta behöver du göra när din ansökan fortfarande är obehandlad, annars kommer du få meddelande om att det inte går att skicka in en ny ansökan. När ansökningar är behandlande går det att skicka in en ny ansökan om inte sista ansökningsdag varit.


 

Information om din ansökan på Mina sidor

 

 

Betydelse

 

 

Antagnings­arbete pågår

 

 

Din ansökan är under behandling. Logga in igen vid senare tillfälle.

 

 

Beviljad – antagnings­besked skickas av skolan

 

 

Din ansökan har beviljats av kompetens­centrum och du kommer att kontaktas av din skola.

 

 

Beviljad av hem­kommunen

 

 

Du är folkbok­förd i annan kommun och har sökt utbildning i Järfälla. Din hem­kommun har godkänt din ansökan.

 

 

Om godkänd på under­liggande kurs, annars avslag

 

 

Vi väntar på betyg i under­liggande kurs. Om du får ett godkänt betyg, är din ansökan beviljad, annars är du obehörig och får avslag.

 

 

Startar ej – kontakta annan skola för plats

 

 

Din kurs är beviljad men den startar inte på den skola du ansökte till. Se Om kursen inte startar.

 

 

Ange avsedd högskole­utbildning som kräver kursen

 

 

Du har sökt en kurs för särskild behörighet, men har inte uppgett vilken högskole­utbildning du har som mål att söka till. Kontakta studie­vägledare.

 

 

Bör göra nivåtest

 

 

Vi kan inte ta beslut om din ansökan då du har uppgett att du saknar aktuellt betyg. Boka ett nivåtest.

 

 

Bör studie­planera

 

 

Du har sökt en kurs som avviker från dina mål i din studie­plan, alter­nativt som inte följer korrekt examens­väg. Kontakta studie­väg­ledare på kom­petens­centrum.

 

 

Din hem­kommun måste godkänna din ansökan

 

 

Vi saknar ett god­kännande från din hem­kommun. Din ansökan färdig­behandlas när besked kommer till JVC.

 

 

Kontakta studie- och yrkes­vägledare

 

 

Något är oklart med din ansökan. Kontakta en studie- och yrkes­vägledare på kompetens­centrum.

 

 

Kontakta UHR för validering av utländska betyg

 

 

Du har uppgett att du har en utländsk gymnasie- eller högskole­utbildning. Kontakta UHR för att få utbildningen validerad innan du gör en ansökan till komvux.

 

 

Du är antagen till annat eller mot­svarande val

 

 

Avslag då du redan beviljats annan kurs.

 

 

Ej behörighets­givande kurs

 

 

Kursen du har sökt ger inte behörighet.

 

 

Ej beviljad av hem­kommunen

 

 

Din hemkommun har inte beviljat din ansökan. Kontakta din kommun om du har frågor.

 

 

Ej prioriterad

 

 

Du är inte prioriterad att studera. Se Behörighet och urval.

 

 

Fel kursval eller studienivå

 

 

Du är inte behörig att söka kursen och vi misstänker att du har gjort en felaktig ansökan. Kontakta studie- och yrkes­vägledare på kompetens­centrum, och gör en ny ansökan.

 

 

Maxpoäng för heltids­studier har uppnåtts

 

 

Du kan endast beviljas heltids­studier (20 poäng per vecka).

 

 

Obehörig eller besluts­underlag saknas

 

 

Vi har inte tillgång till betyg i under­liggande kurs. Gör en ny ansökan och ladda upp dina skannade betyg till Mina sidor.

 

 

Om­läsning endast tillåten vid ett tillfälle

 

 

Du har vid två tillfällen fått ett icke godkänt betyg i kursen. Vill du ha betyg i kursen måste du göra en betygs­prövning.

 

 

Otillåtet kursval. Betyg finns redan.

 

 

Du har redan betyg i kursen. Vill du höja ditt betyg måste du göra en betygs­prövning.

 

 

Otillåtet kursval. Meritkurs erbjuds ej på komvux.

 

 

Kursen behövs ej för den högskole­utbildning du har angett som mål, och studera för merit­poäng kan inte göras på komvux. Du är hänvisad till betygs­prövning.

 

 

Under 20

 

 

Du var under 20 år vid datum för din ansökan. Se infor­mation om behörighet. Kontakta studie­väg­ledare för att vi ska be­handla din ansökan.

 

 

Valt gymnasie­program ska följas

 

 

Kursen du har ansökt ingår inte i det program du studerar efter.

 

Senast uppdaterad: 2017-07-03

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp