Gå direkt till sidans innehåll

Din studieplan

En studieplan är en planering över din utbildning och är tänkt att vara en hjälp för dig att uppnå dina mål.

Alla som studerar inom vuxenutbildningen måste enligt skollagen (SFS nr: 2010:800) ha en individuell studieplan.

När du gör en ansökan på Ansökningswebben skapas automatiskt en grund till din studieplan. Den uppdateras sedan varje gång du gör en ny ansökan, eller då du träffar en studie- och yrkesvägledare för att planera dina studier.

Om du vill söka yrkesvux, exempelvis undersköterskeutbildningen, måste du dessutom besöka en studie- och yrkesvägledare och diskutera din studieplan. Anledningen är att då det endast finns ett begränsat antal platser inom yrkesvux, så är konkurrensen stor. Vi måste därför veta mer om dig som söker för att kunna ta ett beslut.

Senast uppdaterad: 2017-07-03

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp