Gå direkt till sidans innehåll

Din studieplan

En studieplan är en planering över din utbildning och är tänkt att vara en hjälp för dig att uppnå dina mål.

Alla som studerar inom vuxenutbildningen måste enligt skollagen (SFS nr: 2010:800) ha en individuell studieplan.

När du gör en ansökan på Ansökningswebben skapas automatiskt en grund till din studieplan. Den uppdateras sedan varje gång du gör en ny ansökan, eller då du träffar en studie- och yrkesvägledare för att planera dina studier.

Om du vill söka yrkesvux, exempelvis undersköterskeutbildningen, måste du dessutom besöka en studie- och yrkesvägledare och diskutera din studieplan. Anledningen är att då det endast finns ett begränsat antal platser inom yrkesvux, så är konkurrensen stor. Vi måste därför veta mer om dig som söker för att kunna ta ett beslut.

Senast uppdaterad: 2017-07-03

Upp