Gå direkt till sidans innehåll

Söka utbildning i annan kommun

Om den utbildning du vill gå inte finns i Järfällas kursutbud, kan du söka utbildningen i en annan kommun.

Utbildning på grundläggande och gymnasial nivå

Du måste göra ansökan i den aktuell kommunens ansökningssystem och sedan skicka eller lämna ansökan till Komvux i Järfälla. Om utbildningen finns i Järfälla kommuns utbildningsutbud kommer din ansökan inte att beviljas (gäller gymnasial nivå). 

Glöm inte att bifoga de betygshandlingar som krävs för att få gå utbildningen. Vi tar inte emot sena eller ofullständiga ansökningar. Din ansökan måste han inkommit till oss senast 2 veckor innan kursstart!

Vad händer sedan?
Det är rektor på vuxenutbildningen som tar beslut i ditt ärende. Besked om din ansökan får du snarast möjligt efter att vi mottagit din ansökan, och beskedet får du via e-post.

Ansöka till SFI i annan kommun än Järfälla

Om du är folkbokförd i Järfälla kommun, men av någon anledning vill söka till SFI i annan kommun ska du:

  1. Skaffa en ansökningsblankett från aktuell kommun. Du får den genom att besöka kommunens SFI-utbildning eller genom att ladda ner den från deras hemsida.
  2. Få en kopia av ditt anställningsavtal från din arbetsgivare. Dina arbetstider måste framgå av intyget.
  3. Lämna eller skicka din ansökan och intyget med dina arbetstider till Vuxenutbildningen Kompetenscentrum, se adress nedan.

Observera att eftersom Järfälla kommun har egen SFI-utbildning är vi restriktiva med att godkänna ansökningar till andra kommuner. Speciella skäl krävs.

Vad händer sedan?
Det är rektor på vuxenutbildningen som tar beslut i ditt ärende. Besked om din ansökan får du per e-post.

Om din ansökan beviljas kommer även SFI i kommunen du sökt till att kontakta dig.

Besöksadress: Kompetenscentrum, Mjölnarvägen 6, Järfälla
Postadress: Vuxenutbildningen, Kompetenscentrum, Järfälla kommun, 177 80 Järfälla

Information in English

Apply for SFI in other municipality than Järfälla kommun

If you are registered in Järfälla kommun but for some reason attend to apply for SFI in an other municipality, this is what you have to do:

  1. Get an application form from the municipality you are applying to by visiting them or downloading it from their homepage.
  2. Ask your employer for a copy of your working hours agreement.
  3. Bring your application and the certificate from your employer, or send it by post to Vuxenutbildningen Kompetenscentrum, postal address below.

Note that because Järfälla kommun has its own SFI-education, we only accept extraordinary reasons for approving attendance to other accommodator.

What happens next?
It is the principal of Adult education who has the right of decision. The result will be announced to you by e-mail.

If your application is approved you will also be contacted by the SFI-accommodator you applied for.

Visiting address: Kompetenscentrum, Mjölnarvägen 6, Järfälla
Postal address: Vuxenutbildningen, Kompetenscentrum, Järfälla kommun, 177 80 Järfälla

Senast uppdaterad: 2019-09-23

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp