Gå direkt till sidans innehåll

Enstaka betyg

Om du har slutbetyg från svensk eller utländsk gymnasie­utbildning, men saknar behörighet för högre studier kan du komplettera med betyg som du får genom studier på komvux eller genom prövning.

Saknar du fullständig gymnasie­utbild­ning kan enstaka betyg från gymnasie­skolan och komvux samlas till ett slutbetyg eller en gymnasieexamen.

Nationella betygsdatabasen

Från Kompetenscentrum skickar vi sedan 2012 betygen digitalt till Universitets- och högskolerådets Nationella betygsdatabas (uhr.se). Därifrån hämtar sedan Antagningen de betyg som är relevanta för den utbildning du har sökt. Exporten görs regelbundet under terminerna och oftare i samband med terminssluten.

Betyg utfärdade före 2012, kan du behöva ladda upp själv till Antagningen. Information om vilka betyg det gäller hittar du på antagning.se.

Beställa utdrag ur betygskatalogen

Ibland kan du ändå behöva ett betyg på papper. Du kanske ska söka en utbildning som inte finns på Antagning.se eller visa ditt betyg för en arbetsgivare. För att beställa ett utdrag ur betygskatalogen loggar du in på ditt studerandekonto på Ansökningswebben och klickar på Beställningar. Vi hanterar din beställning skyndsamt, men vid vissa tider på året har vi stor belastning vilket ger en handläggningstid på 14 arbetsdagar - var därför ute i god tid med din beställning.

Beställ utdrag ur betygskatalogen (logga in på ditt studerandekonto)

Arkivering i kommunen

Från 2012 arkiverar Järfälla kommun betyg från alla våra skolor. Före 2012 var inte friskolor skyldiga att skicka betygen till kommunen, och därför finns inte alla äldre betyg här. Du är välkommen att göra en förfrågan till kommunarkivet, men om betyget inte finns så måste du vända dig direkt till din gamla skola för att få dina betyg.

Vi arkiverar endast betyg från elever som är folkbokförda i kommunen. Har du studerat hos oss, men varit folkbokförd i en annan kommun så vänd dig till den kommunen för att få ditt betyg.

Senast uppdaterad: 2017-07-05

Upp