Gå direkt till sidans innehåll

Olycks­falls­för­säkring

Alla elever vid vuxen­utbildningen i Järfälla är försäkrade genom en kollektiv försäkring som gäller verksamhets­tid.

Försäkringen gäller den tid du är i skolan, samt under resa till och från skolan. Den gäller också för studiebesök samt praktik­perioder.  

Observera att kommunens försäkring endast gäller för olycksfall. Det kan vara bra att se över ditt eget försäkrings­skydd vad gäller sjukdom.

Fullständig information om försäkringen finns i försäkrings­beskedet.

Skade­anmälan

Vid skada: Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkrings­kassan. Spara alla kvitton.

Skadeanmälan görs via Stockholmsregionens Försäkrings webbplats.

Gör skadeanmälan via webben(välj Olycksfall).

Ersättning för rese­kostnader

Behov av taxi till och från skolan på grund av olycks­fallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Stockholmsregionens Försäkring AB kontaktas för bekräftelse. Skicka intyget i samband med skadeanmälan via e-post eller per post. Efter bekräftelse från Stockholmsregionens Försäkring AB kan beställning av taxiresor göras.

Stockholmsregionens Försäkring AB
Box 162 50
103 24 Stockholm

Skador som skett innan 1 juli 2016

Anmäls till Sverigeskador AB. De hanterar även pågående anmälningar som gjorts. Deras kontaktuppgifter är:

Sverigeskador AB
Box 2080, 372 02 Kallinge
e-post srf@sverigeskador.se
telefon: 0457-25600

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp