Gå direkt till sidans innehåll

Studie­stöd, CSN

Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) administrerar och beslutar om studie­medel som består av både bidrag och lån.

Alla ansökningar görs via csn.se och det är du själv som ska söka och sköta kontakten med CSN.

Meddela alltid ändringar till CSN

Om du studerar inom vuxen­utbildningen och tänker byta eller avbryta en kurs, ändrar din studietid eller blir sjuk, är det viktigt att du direkt kontaktar CSN för att undvika att du blir återbetalningsskyldig. Du kan meddela ändringar via Mina sidor på CSN:s webbplats. Meddela även ändringar till expeditionen på din skola.

Studieförsäkran

När du har påbörjat en kurs registrerar din skola en studieförsäkran för dig. Det betyder att de meddelar kommunen om att du har kommit till kursstart och är aktiv. När skolan har studieförsäkrat dig, skickar kommunen informationen till CSN. Allt sker inom 1-2 dagar.

Om du får meddelande från CSN om att de saknar din studieförsäkran, så vänd dig till din skola. Om skolan har gjort en sen försäkran, kontaktar du CSN och meddelar detta. Ofta har CSN redan fått den uppdaterade informationen, men har inte hunnit ta ett nytt beslut. Därför är det bra om du själv är aktiv så att hanteringen av din ansökan inte dröjer.

Senast uppdaterad: 2017-07-03

Upp