Gå direkt till sidans innehåll

Andra skolformer för vuxna

Inom vuxenutbildningen i kommunen ges svenska för invandrare, grundläggande utbildning, gymnasial utbildning, yrkesvux och särskild utbildning för vuxna, men det finns andra skolformer för dig som är vuxen. Mer information kan du få från din studie- och yrkesvägledare.

Folkhögskola

Folkhögskola är en egen skolform. Det finns flera typer av kurser inom folkhögskolan. De två största kurstyperna är allmän kurs och särskild kurs. Allmän kurs är till för personer som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och ger grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola. På allmän kurs får deltagarna inte betyg, utan ett studieomdöme som ligger till grund för antagning till högskola i en särskild kvotgrupp.

Särskild kurs på folkhögskola är en typ av kurs där större delen av studietiden ägnas åt det speciella ämnesområde som deltagaren har valt. Ibland används begreppet profilkurs.

Sveriges folkhögskolor

Eftergymnasial utbildning

Yrkeshögskola

Kvalificerade yrkesutbildningar, utformade utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens.

Yrkeshögskolan

Universitet och högskola

Studera.nu

Antagning.se

Senast uppdaterad: 2017-07-03

Upp