Gå direkt till sidans innehåll

Andra skolformer för vuxna

Inom vuxenutbildningen i kommunen ges svenska för invandrare, grundläggande utbildning, gymnasial utbildning, yrkesvux och särskild utbildning för vuxna, men det finns andra skolformer för dig som är vuxen. Mer information kan du få från din studie- och yrkesvägledare.

Folkhögskola

Folkhögskola är en egen skolform. Det finns flera typer av kurser inom folkhögskolan. De två största kurstyperna är allmän kurs och särskild kurs. Allmän kurs är till för personer som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och ger grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola. På allmän kurs får deltagarna inte betyg, utan ett studieomdöme som ligger till grund för antagning till högskola i en särskild kvotgrupp.

Särskild kurs på folkhögskola är en typ av kurs där större delen av studietiden ägnas åt det speciella ämnesområde som deltagaren har valt. Ibland används begreppet profilkurs.

Sveriges folkhögskolor

Eftergymnasial utbildning

Yrkeshögskola

Kvalificerade yrkesutbildningar, utformade utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens.

Yrkeshögskolan

Universitet och högskola

Studera.nu

Antagning.se

Senast uppdaterad: 2017-07-03

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp