Gå direkt till sidans innehåll

Särskild utbildning för vuxna, särvux

Särvux är en skolform för dig som har inlärnings­svårigheter som beror på utvecklingsstörning eller på ett betydande och bestående begåvnings­mässigt funktions­hinder som kommer av en hjärnskada orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Utbildningen är reglerad i skollagen och är en rättighet för dig som uppfyller behörighetskraven.

Vem är behörig?

Behörig att delta i utbildningen är man från andra kalenderhalvåret det år man fyller 20 år, och om man

  1. Är bosatt i kommunen
  2. Saknar de kunskaper som utbildningen syftar till att ge
  3. Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
  4. I övrigt uppfyller gällande villkor i skollagen

Grundläggande nivå

Utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna  kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen i  grundsärskolan ska ge.

Gymnasial nivå

Utbildning på gymnasial nivå syftar till att ge vuxna  kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen på  nationella program i gymnasiesärskolan ska ge.

Är du intresserad av utbildning på gymnasial nivå; enstaka kurser, yrkesutbildning eller lärlingsutbildning, kan vi hjälpa dig att hitta skolor som ger dessa utbildningar.

Kontakta en studie- och yrkes­vägledare på Kompetens­centrum för mer information: kontakt@jarfalla.se.


I Järfälla kommun används samlings­namnet Lärvux för särskild utbildning för vuxna och utbildningen arrangeras av Järfälla Lärcentrum. Här erbjuds kurser på både grundläggande och gymnasial nivå. 

Ansök till Lärvux

Din ansökan behandlas direkt av skolan och du får besked från dem.

Läs mer

I skollagen om särskild utbildning för vuxna: Skollag (2010:800)

Senast uppdaterad: 2019-01-25

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp