Gå direkt till sidans innehåll

Svenska för­ invand­rare, SFI

Utbildningen i svenska för invandrare vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål, men som behöver lära dig svenska för yrkesliv eller studier.

Du som har svenskt person­nummer och är folkbokförd i Järfälla kommun är väl­kommen att anmäla dig.

SFI arrangeras av kommunens egen skola Järfälla Lärcentrum. Skolan har kontinuerlig intagning.

Samhälls­orientering för nyanlända

Nyanlända flyktingar har rätt till 60 timmars samhälls­orientering på moders­målet eller något annat språk som flyktingen förstår bra. Sam­hälls­orienteringen ska ske inom ett år och innehålla information om det svenska samhället och hur det är att leva och bo i Sverige. Det är kommunen som ansvarar för samhälls­orienteringen och det vanligaste är att den genomförs i samband med sfi-undervisningen.

Information in English

Swedish for immigrants, SFI

Swedish for Immigrants are for those who do not have Swedish as their mother tongue, but who need to learn Swedish for career or studies.

If you have got a Swedish social security number and are registered in Järfälla you are welcome to sign up.

SFI in Järfälla is organized by Järfälla Learning Centre.

Senast uppdaterad: 2017-07-03

Upp