Gå direkt till sidans innehåll

Svenska för yrkes­utbildade, SFX

Har du yrkes­kompetens från ett annat land? Vill du snabbt lära dig svenska, validera din kompetens och börja arbeta?

Svenska för yrkesutbildade är svensk­undervisning med fokus på yrkes­språket. Det ger också en möjlighet att lära sig hur arbetsmarknaden och ens yrke fungerar i Sverige. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande.

Om möjligt erbjuds praktik på en arbetsplats och chans att komplettera utbildningen på högskola eller gymnasium.

SFX-kurserna börjar från olika svensknivåer. Både SFI (svenska för invandrare) och SVA (grundskole- och gymnasiesvenska) ingår i kurserna.

Kurserna är gratis för eleven och betalas av hem­kommunen. Samma CSN-regler gäller som för vanliga kurser i SFI och SVA.

Det finns kurser för nio olika yrkesområden:

 • Svenska för bussförare - SFB (Tyresö)
 • Svenska för ekonomer, jurister, samhällsvetare - SFEJ (Stockholm)
 • Svenska för företagare - SFF (Botkyrka)
 • Svenska för hantverkare - SFH (Haninge)
 • Svenska för ingenjörer - Sfinx (Stockholm och Järfälla)
 • Svenska för IT-programmerare - SFX-IT (Tyresö)
 • Svenska för lastbilsförare - SFL (Stockholm, Vårberg)
 • Svenska för medicinsk personal - SFA-medicin (Södertälje)
 • Svenska för pedagoger - SFP (Stockholm)

Mer information om SFX

Läs mer information och gör din ansökan till SFX: sfx.se

Information om studiemedel: csn.se

Information in English

Swedish for professionals

 

Do you have professional qualifications from another country? Do you want to learn Swedish quickly, validate your skills and start working?

Swedish for professionals, SFX, consists of several different courses focusing on professional Swedish language, related to specific areas of work.

The goal is to shorten the path through the educational system, and the time it takes before you can start working in your profession or start your own businesses in Sweden.

If possible you are offered work practise and a chance to complete your education in college or high school.

The SFX courses start from different Swedish levels. Both SFI (Swedish for immigrants) and Sva (primary and secondary Swedish) are included in the courses.

The courses are free for students and paid by the home municipality. The same rules apply for getting financial aid and loans from CSN as for regular courses in SFI and Sva.

There are nine courses for different professions:

 • Bus drivers - SFB (Tyresö)
 • Craftsmen - SFH (Haninge)
 • Economists, lawyers, social scientists - SFEJ (Stockholm)
 • Educationalists - SFP (Stockholm)
 • Engineers - Sfinx (Stockholm and Järfälla)
 • Entrepreneurs - SFF (Botkyrka)
 • Medical staff - SFA-medicin (Södertälje)
 • Programmers - SFX-IT (Tyresö)
 • Truck drivers - SFL (Stockholm, Vårberg)

More information

For more information about SFX and how to apply: sfx.se

Information about financial aid for studies: www.csn.se

Senast uppdaterad: 2017-07-03

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp