Innehåll

Vuxenutbildning på grundläggande nivå

Vuxenutbildning på grundläggande nivå är en utbildning anpassad för vuxna som motsvarar grundskolans årskurs 7 till 9.

Syftet med utbildningen på den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå är att ge dig som student de kunskaper du behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Syftet är också att bidra till personlig utveckling och att göra det möjligt för dig att fortsätta dina studier.

Kurser som erbjuds på grundläggande nivå, kurserna ges som delkurser och varje del betygsätts:

  • Svenska/Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik

Målgrupp:

Vuxenutbildningens målgrupp är vuxna medborgare. Du är välkommen till oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du under 20 år och har avslutat din gymnasiala utbildning.

Förkunskapskrav (behörighet):

Svenska som andraspråk grundläggande - Minst godkänt betyg i SFI kurs D

Har du en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada?

KOMVUX som särskild utbildning på grundläggande nivå erbjuds för dig med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Du är välkommen till oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du under 20 år och har avslutad din gymnasiala utbildning

Lärvux i Järfälla

I Järfälla kommun används samlings­namnet Lärvux för särskild utbildning för vuxna och utbildningen arrangeras av Järfälla Lärcentrum. Här erbjuds kurser på både grundläggande och gymnasial nivå.

Läs mer om Lärvux i Järfälla

Fler kurser på grundläggande nivå

Är du intresserad av andra kurser  än de som erbjuds på Järfälla Lärcentrum, kontakta en studie- och yrkes­vägledare på VUX vägledning för mer information. Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Har du ytterligare frågor?

VUX vägledning arbetar med studie- och yrkesvägledning samt antagning. Vi samarbetar med skolor både inom kommunen och utanför.

Kontakta VUX vägledning

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp