Innehåll

Studie- och yrkesvägledning i Järfälla

Har du funderingar kring studier, yrken eller framtida möjligheter? Här finns det möjlighet för dig att få studie- och yrkesvägledning, antingen på egen hand eller genom bokning av individuellt möte.

Vägledningssamtal kring studier och yrken

Vägledningssamtal är kommunens service för stöd i frågor som rör studier och yrken. Fundera innan vad du vill att ditt samtal ska handla om så får du ut så mycket som möjligt av samtalet.

Är du redan elev på en skola? Kontakta i så fall skolans studie- och yrkesvägledare för bokning av samtal.

Du kan få stöd i följande frågor:

  • Osäker på vad du vill?
  • Examensplanering?
  • Prata om framtida möjligheter?
  • Olika vägar att nå mål

Vi hjälper INTE till med följande under vägledningssamtalet:

Kurspaket - Studieplanering

Studie- och yrkesvägledarna ska träffa alla som har sökt ett kurspaket för en individuell studieplanering.

  • Du ska ha haft ditt studie­planeringssamtal senast 4 veckor innan kursstart.
  • Kontrollera att du uppfyller förkunskapskraven för kurs­paketet innan du bokar din tid.
  • Uppfyller du inte förkunskaps­kraven? Boka ett väglednings­samtal vid behov för att samtala om olika vägar att nå ditt mål.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp