Innehåll

Fritidschecken

Bild på vykort för Fritidschecken

Järfälla kommun vill att fler barn och unga engagerar sig och hittar sin aktivitet inom föreningslivet. Fritidschecken innebär att barn och unga kan delta i en, till Fritidschecken, ansluten Järfällaförenings aktivitet med lägre aktivitetskostnad. Erbjudandet är till för alla i åldrarna 7-19 år som är folkbokförd i Järfälla kommun.

Bakgrund

Fritidschecken infördes under 2021 för att uppmuntra till att fler barn och unga engagerar sig i föreningslivet. Föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet i Järfälla kommun kan välja att vara med och ta emot Fritidschecken.

Erbjudandet riktar sig direkt till individen, du som målsman eller du som är 18-19 år kan ansöka om att få en lägre kostnad på vald aktivitet. Checken söks av individen och kostnaden dras av på fakturan från föreningen.

Ansökningsprocessen

  • Kontakta den eller de föreningar där barnet vill vara aktivt för att säkerställa att plats på aktivitet finns. En del föreningar erbjuder även möjlighet att prova på aktiviteten innan barnet bestämmer sig.
  • Fråga föreningen om de har avtal med och är godkänd av kommunen för att få ta emot Fritidschecken.
  • Ansök i e-tjänsten när föreningen har bekräftat plats för barnet. Då får du fakturan från föreningen reducerad. Sista ansökningsdag under 2022 är 15 november.
  • En ansökan per barn. (Har ni flera barn behöver ni göra flera ansökningar).
  • En ansökan per aktivitet. (Ska du söka till två aktiviteter görs detta i två separata ansökningar.)
  • Er faktura från föreningen ska vara minskad med Fritidscheckens belopp.
  • Vid problem med fakturan kontakta föreningen.
  • Vid frågor om Fritidschecken eller problem med ansökan kontakta Servicecenter. Telefon: 08-580 285 00 eller E-post: kontakt@jarfalla.se

För föreningar

Information om Fritidschecken

Vem kan ansöka?

Vårnadshavare söker Fritidschecken för barn 7-17 år. Både förälder och barn ska vara folkbokförda i Järfälla kommun. Fyller ditt barn 7 år under 2022 kan ansökan göras fr o m 1 januari 2022.

Är du 18-19 år är det du själv som söker och du ska vara mantalskriven i Järfälla kommun.

Hur stor är checken?

Under 2022 är checken 800 kronor. Checken går att använda till aktivitetsavgiften men inte till medlemsavgiften.

Hur många aktiviteter kan jag använda Fritidschecken till?

Du kan söka 1-2 aktiviteter med ett totalt belopp av 800 kr per år. Beloppet kan delas på 2 ansökningar á 400 kronor eller en ansökan á 800 kronor. Beroende på hur stor aktivitetsavgiften är.

Vilka föreningar är anslutna till Fritidschecken?

Du hittar en lista över anslutna föreningar här Pdf, 411.7 kB..

Vilka aktiviteter är godkända?

Aktiviteten ska pågå minst 10 tillfällen och ha en tränare/ledare vid varje tillfälle.

Kan jag söka Fritidschecken för en aktivitet jag redan betalt?

Fritidschecken kan inte ansökas i efterhand för en faktura som redan är betald. Systemet är uppbyggt så att föreningen sänker avgiften på den faktura som de skickar ut och du betalar en lägre summa än ordinarie.

Vill du veta mer om föreningarna i Järfälla hittar du det i vårat föreningsregister.

Kan Fritidschecken flyttas från en förening till en annan förening?

Det är viktigt att Fritidschecken söks i den förening där barnet/ungdomen kommer delta. Om du råkat söka till fel förening, kontakta direkt föreningen och be föreningen avslå ansökan.

När ansökan är avslagen får den som sökt ett mail med status att förening har nekat ansökan.

Därefter kan ny ansökan göras i Open-E till rätt förening.

Fritidscheck som godkänts av föreningen är förbrukad för innestående år.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp