Gå direkt till sidans innehåll

KomTek för skolor och peda­goger

Ett av KomTeks upp­drag är att kom­plett­era skolan inom teknik­­ämnet. Det kan vi göra genom att till exempel erbjuda skol­klass­­program, lärar­fort­bildning eller genom att låna ut olika hjälp­­medel för skol­­under­visningen.

Hos oss finns material, utrust­ning och kunskap som den enskilda skolan kanske inte har. Då vi regelbundet gör inköp går det att i viss mån beställa material till olika konstruktioner genom oss.

Det går alltid att ta kontakt med oss för att få uppslag eller förslag till teman eller lektioner inom teknik- eller entreprenörskapsområdet. Hör gärna av dig om du har funderingar eller idéer om hur vi kan utveckla arbetet för skolan.

Upp