Innehåll

KomTek för skolor och peda­goger

Ett av KomTeks upp­drag är att kom­plett­era skolan inom teknik­­ämnet. Det kan vi göra genom att till exempel erbjuda skol­klass­­program, lärar­fort­bildning eller genom att låna ut olika hjälp­­medel för skol­­under­visningen.

Hos oss finns material, utrust­ning och kunskap som den enskilda skolan kanske inte har. Då vi regelbundet gör inköp går det att i viss mån beställa material till olika konstruktioner genom oss.

Det går alltid att ta kontakt med oss för att få uppslag eller förslag till teman eller lektioner inom teknik- eller entreprenörskapsområdet. Hör gärna av dig om du har funderingar eller idéer om hur vi kan utveckla arbetet för skolan.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp