Innehåll

Börja på KomTek

KomTek erbjuder fritids­aktiviteter inom om­rådena teknik, design och entre­prenör­skap för barn och ung­domar. Man kan börja på regelbundna aktiviteter från årskurs 1.

Börja på KomTek är en kurs­serie om fyra kurser: Leknik, Mekaniktrix, Elektronikfix och Staden.

Vi tar emot anmälningar året runt. Sökande placeras på kö­lista och utifrån den skapas lämp­liga grupper. Räkna med en kötid på minst 6 mån­ader.

Det är 5 tillfällen á 1,5 timmar per kurs. Som deltagare har man plats­garanti om man vill fort­sätta. Grupperna hålls samman mellan de olika kurserna och läggs på samma dag och tid nästa termin. Har man fått plats i tidig kurs fortsätter man tidig kurs nästa termin (och mot­svarande för sen kurs). Varje kursserie (termin) kostar 300 kronor.

Observera att man som deltagare kan hinna börja årskurs 3 vid start av sista kursen (staden). Då går man klart den kursen innan man sedan får välja fritt bland 5- och 10-veckors­kurser.

Samtyckesblankett Pdf, 142 kB.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp