Gå direkt till sidans innehåll

Börja på KomTek

Man kan börja på regelbundna aktiviteter från åk 1.

Börja på KomTek är en kurs­serie om fyra kurser: Leknik, Mekaniktrix, Elektronikfix och Staden.

Vi tar emot anmälningar året runt. Sökande placeras på kö­lista och utifrån den skapas lämp­liga grupper. Räkna med en kötid på minst 6 mån­ader.

Det är 5 tillfällen á 1,5 timmar per kurs. Som deltagare har man plats­garanti om man vill fort­sätta. Grupperna hålls samman mellan de olika kurserna och läggs på samma dag och tid nästa termin. Har man fått plats i tidig kurs fortsätter man tidig kurs nästa termin (och mot­svarande för sen kurs). Varje kursserie (termin) kostar 250 kr.

Observera att man som deltagare kan hinna börja årskurs 3 vid start av sista kursen (staden). Då går man klart den kursen innan man sedan får välja fritt bland 5- och 10-veckors­kurser.

SamtyckesblankettPDF

Upp