Innehåll

Vad är KomTek?

KomTek vill visa tjejer och killar att det är kul med teknik. Vi erbjuder fritids­aktiviteter inom om­rådena teknik, design och entreprenör­skap för barn och ung­domar, med fokus på åldrarna 6-19 år.

Tjejer är ofta i mino­ritet inom teknik­området och det vill vi ändra på. På Kom­Tek ska hälften av deltagarna vara tjejer. Vi vänder oss till barn och ung­domar som bor i kommunen eller har sin skolgång här.

Konceptet

KomTek är ett nationellt koncept som hålls samman av en ideell förening med samma namn. Föreningen organiserar det nationella nätverket, driver utveck­lingen av konceptet samt följer upp efterlevnaden av de nationella verksamhets­kraven.

KomTeks långsiktiga mål är att fler ungdomar, särskilt tjejer, ska söka tekniska och naturvetenskapliga utbild­ningar på gymnasium och högre utbildning. KomTek strävar efter att uppnå målet framförallt genom att erbjuda fritidsaktiviteter till barn och unga.

Nationella verksamhets­krav Pdf, 207.3 kB.

KomTek Järfälla

I Järfälla har KomTek funnits sedan hösten 2005. Kommunen fungerar som huvudman och finansierar verksamheten. KomTek är en egen resultatenhet under kompetens­förvaltningen. Järfälla är också en del av ett regionalt nätverk till­sammans med Botkyrka, Eskilstuna, Katrineholm, Gnesta och Lidingö.

Verksamhet

Förutom fritids­verksamhet vänder sig KomTek också till skolan. Man erbjuder bland annat skolklass­besök och fort­bildning av pedagogisk personal i syfte att stödja skolorna inom teknik- och entreprenör­skaps­området. Vidare tillhanda­håller man utlånings­material och anordnar andra aktiviteter.

Bakgrund

KomTek är ursprungligen ett initiativ från Nutek (Verket för näringslivs­utveckling, numera Tillväxtverket) där man i början av 2000-talet uppmärksammade att antalet ungdomar som sökte natur­vetenskapliga och tekniska utbildningar behövde bli fler. Med den kommunala musik­skolan som förebild stöttade man sedan framväxten av kommunala teknik- och entreprenörs­skolor runt om i Sverige.

KomTek i Sverige

Läs mer om KomTek på den nationella hemsidan. Där presenteras hur många KomTek det finns i landet och hur man kan gå tillväga för att starta ett KomTek i hemkommunen.

Föreningen KomTek

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp