Gå direkt till sidans innehåll

Vad är KomTek?

KomTek vill visa tjejer och killar att det är kul med teknik. Vi erbjuder fritids­aktiviteter inom om­rådena teknik, design och entreprenör­skap för barn och ung­domar, med fokus på åldrarna 6-19 år.

Tjejer är ofta i mino­ritet inom teknik­området och det vill vi ändra på. På Kom­Tek ska hälften av deltagarna vara tjejer. Vi vänder oss till barn och ung­domar som bor i kommunen eller har sin skolgång här.

Konceptet

KomTek är ett nationellt koncept som hålls samman av en ideell förening med samma namn. Föreningen organiserar det nationella nätverket, driver utveck­lingen av konceptet samt följer upp efterlevnaden av de nationella verksamhets­kraven.

KomTeks långsiktiga mål är att fler ungdomar, särskilt tjejer, skall söka tekniska och naturvetenskapliga utbild­ningar på gymnasium och högre utbildning. KomTek strävar efter att uppnå målet framförallt genom att erbjuda fritidsaktiviteter till barn och unga.

Nationella verksamhets­kravPDF

KomTek Järfälla

I Järfälla har KomTek funnits sedan hösten 2005. Kommunen fungerar som huvudman och finansierar verksamheten. KomTek är en egen resultatenhet under kompetens­förvaltningen. Järfälla är också en del av ett regionalt nätverk till­sammans med Botkyrka, Eskilstuna, Katrineholm, Gnesta och Lidingö.

Verksamhet

Förutom fritids­verksamhet vänder sig KomTek också till skolan. Man erbjuder bland annat skolklass­besök och fort­bildning av pedagogisk personal i syfte att stödja skolorna inom teknik- och entreprenör­skaps­området. Vidare tillhanda­håller man utlånings­material och anordnar andra aktiviteter.

Bakgrund

KomTek är ursprungligen ett initiativ från Nutek (Verket för näringslivs­utveckling, numera Tillväxtverket) där man i början av 2000-talet uppmärksammade att antalet ungdomar som sökte natur­vetenskapliga och tekniska utbildningar behövde bli fler. Med den kommunala musik­skolan som förebild stöttade man sedan framväxten av kommunala teknik- och entreprenörs­skolor runt om i Sverige.

KomTek i Sverige

Läs mer om KomTek på den nationella hemsidan. Där redovisas hur många KomTek det finns i landet och hur man kan gå tillväga för att starta ett KomTek i hemkommunen.

Föreningen KomTek

Senast uppdaterad: 2018-07-04

Upp