Innehåll

Villkor för KomTek

Anmälan till kurserna görs i ett webb­form­ulär från respektive kurs. Informationen skickas till oss när du klickar på "Skicka in!" och du får också en bekräftelse till den mejladress du angett. Verksamheten vänder sig till den som bor eller går i skola i Järfälla kommun.

Börja på KomTek (årskurs 1-2)

Ponny med motorFörstora bilden

Börja på KomTek är en kurs­serie om fyra kurser: Leknik, Mekaniktrix, Elektronikfix och Staden.

Vi tar emot anmälningar året runt. Sökande placeras på kö­lista och utifrån den skapas lämp­liga grupper. Räkna med en kötid på minst 6 mån­ader. Det är också så att hela årskullar "stängs" när maximalt antal intresseanmälningar inkommit, se formuläret.

Det är 5 tillfällen á 1,5 timmar per kurs. Som deltagare har man plats­garanti om man vill fort­sätta. Grupperna hålls samman mellan de olika kurserna och läggs på samma dag och tid nästa termin. Har man fått plats i tidig kurs fortsätter man tidig kurs nästa termin (och mot­svarande för sen kurs).

Observera att man som deltagare kan hinna börja årskurs 3 vid start av sista kursen (staden). Då går man klart den kursen innan man sedan får välja fritt bland 5- och 10-veckors­kurser.

5- och 10-veckors­kurs (årskurs 3-9)

rörigt rum under konstruktionFörstora bilden

Varje kurs består av 5 eller 10 kurs­tillfällen om 1,5 timmar (om inte annat anges). Kurserna har 8 deltagare och minst 5 deltagare krävs för att genom­föra kursen.

En anmälan gäller inne­varande termin och kan inte överföras till nästa.

Vem får plats på 5- och 10-veckorskurs?

​Vi eftersträvar att alla ska få gå en kurs man sökt. Då gäller det att man fyllt i tre alter­nativ i sin anmälan. Eftersom vi premierar ett kon­tinuerligt deltagande sker en rang­ordning där del­tagare som gått en 5- eller 10-veckors­kurs närmast före­gående ter­min har förtur. Vidare be­aktar vi köns­fördelningen i de grupper som skapas. I sista hand kan inläm­nings­­datumet vara utslags­givande.

När får man besked?

Sista anmälnings­dag till vårens kurser är den 7 januari.

Antagnings­­besked skickas vecka 3 till den mejl som angetts i an­mälan (observera att bekräftelsen ibland kan hamna bland skräp­posten) och kurs­start är vecka 5 (vecka 12 för sen 5-veckorskurs). Under loven har vi inga kvälls­kurser. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i kurs­programmet/-schemat.

Vi tar ut en kurs­avgift per deltagare och kurs. Denna avgift står angiven i an­slutning till kurs­beskriv­ningen på hemsidan.

Observera att anmälan är bindande och att kurs­avgifter inte återbetalas! 

Korta kurser, ons­dagar (från 5 år till vuxna)

Två hjärtan i betongFörstora bilden

Var uppmärksam på kurs­datum och antal tillfällen. För de korta kurser och engångs­tillfällen som erbjuds finns ingen sista anmälnings­dag. Det går att söka kurser så länge de finns tillgängliga i anmälnings­­formuläret. Man måste göra en an­mälan per kurs man vill söka.

Samtyckesblankett Pdf, 23.7 kB.

Insamling av person­­nummer

Från och med januari 2011 samlar Komtek in person­nummer på deltagare som gått två terminer eller mer. Det är frivilligt att delta och vill du som förälder inte det fyller du endast i barnets födelse­datum.

Syftet med insamlandet går tillbaka till KomTeks lång­siktiga mål där man säger att antalet ung­domar, särskilt tjejer, som söker till natur­­vetenskap­liga och tekniska utbild­ningar skall öka. Obero­ende under­­sökningar visar att sådana tendenser finns, men för att fast­ställa att så är fallet vill man kunna jämföra med CSN:s uppgifter vid intag till gymnasium eller högskola. Sökningen är anonym och resultatet presenteras som ett antal på respektive utbildning utan koppling till enskilda individer.

Person­uppgifter behand­las i enlighet med gäll­ande lagstiftning. Mer om vad dataskyddsförordningen, GDPR, betyder för Järfälla kommun finns här.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp