Gå direkt till sidans innehåll

Danslek

Danslek från 4 år

Här läggs grunden för dans som konstform. Eleverna stimuleras att uttrycka sina egna idéer, tankar och känslor på ett lekfullt sätt. Vi utgår från barnens egna rörelsemönster och rytmkänsla. Improvisation är ett viktigt verktyg både i stunden och för fortsatt dansande.

Lärare

Tanja Tuurala, Charlotte Nyström och Susanne Dahlström

Ålder

Från 4 år

Pris

675 kr/termin. Alla kulturskolans elever som går en termins­kurs garant­eras 12 tillfällen per termin. Med tillfälle avses lektioner, framträdanden och andra evene­mang.

Upp