Innehåll

Danslek 4-6 år

Danslek från 4 år. Här läggs grunden för dans som konstform. Eleverna stimuleras att uttrycka sina egna idéer, tankar och känslor på ett lekfullt sätt. 

Vi utgår från barnens egna rörelsemönster och rytmkänsla. Improvisation är ett viktigt verktyg både i stunden och för fortsatt dansande.

Anmälan till kurs

Här anmäler du dig till kulturskolans kurser.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp