Innehåll

Fördjupningskurs dans

Inriktning: Streetdance experimental. För deltagare från 13 år och uppåt

Fördjupningskursen i streetdance experimental är för dig från 13 år som har ett stort engagemang för dans och vill fördjupa dina kunskaper.

I kursen ingår

  • Danslektioner 120 minuter/vecka (2 x 60 minuter)
  • Återkoppling om din och gruppens utveckling.
  • Möjligheter att utveckla din dans både tekniskt och konstnärligt
  • Hiphop som grund och experiment med rörelser och koreografi. Teknik, koreografi, eget skapande, improvisationer/freestyle.
  • Framträdanden i olika sammanhang minst 1 gång/termin.

Våra förväntningar

  • Du behöver ha dansat minst två terminer och fylla 13 år under året eller äldre.
  • Du behöver vara intresserad av olika ingångar till dansen så som inlärning av koreografi, improvisation och av eget skapande.
  • Du måste ha en hög närvaro under kursen och du förväntas att medverka både på repetitioner och föreställningar.

I slutet av varje läsår utvärderar vi i dialog med varandra.


Du som har dansat i en annan dansskola är välkommen att kontakta tanja.tuurala@jarfalla.se om du är intresserad av att börja i den här gruppen.

Lärare

Tanja Tuurala

Anmälan till kurs

Här anmäler du dig till kulturskolans kurser.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp