Gå direkt till sidans innehåll

Dramalek

Dramalek 5-6 år

Här skapar vi sagor och fantasiresor. Tillsammans improviserar och gestaltar vi fram figurer och berättelser. Berättelser som får ta plats i spännande landskap och miljöer. I dramalek utgår vi från barnens egen skaparlust och fantasi. Vi varvar sago- och teaterskapande med sång och dramalekar.

Lärare

Gunilla Karlqvist

Ålder

5-6 år

Pris

675 kr/termin. Alla kulturskolans elever som går en termins­kurs garant­eras 12 tillfällen per termin. Med tillfälle avses lektioner, framträdanden och andra evene­mang.

Upp