Gå direkt till sidans innehåll

Retorik

Retorik från 6 år och uppåt

Retorik är konsten att tala — med rösten så klart, men också orden och kroppsspråket. Retorik är även en konst i att överväga, analysera och skapa goda dialoger.

I retorik lär vi oss ta plats i oss själva. Vi lär oss att kommunicera enskilt och i grupp. Vi får presentera olika saker och även berätta berättelser. Vi övar samtidigt vår röst, vårt kroppsspråk och vår improvisationsförmåga.

Vi improviserar i retoriklekar och gör ”mingelövningar”. Vi sätter ord på bilder vi ser på tillsammans och bilder vi har inom oss. I en trygg miljö övar vi även på att lyssna aktivt, reflektera, och stärka varandra i gruppen.

Det handlar om att våga prata, våga pröva nya sätt, våga göra fel och prova igen. Varje tillfälle leder till framgång!

Kursen är baserad på Älvsdalmodellen som utarbetats för barn i grundskolan.

Lärare

Gunilla Karlqvist

Ålder

9-10 år

Pris

1000 kr/termin. Alla kulturskolans elever som går en termins­kurs garant­eras 12 tillfällen per termin. Med tillfälle avses lektioner, framträdanden och andra evene­mang.
För elever folkbokförda i annan kommun gäller annan avgift.

Upp