Innehåll

Retorik

Retorik från 9 år och uppåt

Retorik är konsten att tala — med rösten så klart, men också orden och kroppsspråket. Retorik är även en konst i att överväga, analysera och skapa goda dialoger.

I retorik lär vi oss ta plats i oss själva. Vi lär oss att kommunicera enskilt och i grupp. Vi får presentera olika saker och även berätta berättelser. Vi övar samtidigt vår röst, vårt kroppsspråk och vår improvisationsförmåga.

Vi improviserar i retoriklekar och gör ”mingelövningar”. Vi sätter ord på bilder vi ser på tillsammans och bilder vi har inom oss. I en trygg miljö övar vi även på att lyssna aktivt, reflektera, och stärka varandra i gruppen.

Det handlar om att våga prata, våga pröva nya sätt, våga göra fel och prova igen. Varje tillfälle leder till framgång!

Kursen är baserad på Älvsdalmodellen som utarbetats för barn i grundskolan.

Anmälan till kurs

Här anmäler du dig till kulturskolans kurser.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp