Innehåll

Kulturskolans kvalitetsarbete

Järfälla kulturskola ingår i nätverket Våga Visa och arbetar med Våga Visa-metoden. Det hjälper oss utveckla verksamheten.

Vad är Våga Visa kulturskola?

Våga Visa kulturskola är en metod och ett nätverk för samverkan kring utvärdering av kulturskola för barn och unga. Nätverket startade 2008 och idag ingår Järfälla, Lidingö, Nacka, Tyresö och Upplands Väsby kommuner i samarbetet.

Våga Visa kulturskola innehåller tre delar:

  • Observationer
  • Kundundersökning
  • Självvärdering

Syftet med metoden är att:

  • beskriva och utvärdera verksamheten utifrån ett elevperspektiv. Det är viktigt att ha med sig elevperspektivet genom alla delar i arbetet.
  • stimulera till erfarenhetsutbyte och ökat lärande. Ett erfarenhetsutbyte sker mellan observatörerna under observationerna och mellan de olika kommunernas verksamheter. Observatörerna tar även med sig erfarenheter hem till den egna verksamheten.
  • utgöra en viktig del av kulturskolornas kvalitetsuppföljning.

Så fungerar Våga Visa-metoden

Våga Visa-metodens olika delar används som underlag för verksamhetsutveckling och uppföljning i de medverkande kommunerna. De ger underlag till förbättring och utveckling som bidrar till ökad måluppfyllelse. De ger även underlag för analyser och jämförelser mellan kommuner och skolor.

Information om Våga Visa-metoden på Kulturrådets sida Kulturskolecentrum

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp