Innehåll

Kurs­avgifter för Kulturskolan

Här hittar du information om Kulturskolans olika aktiviteter och vilka avgifter som gäller per termin.

Musik och sång

Pris

Barn och unga

1000 kr

Piano/key­board/synth

1100 kr

Kör och lekgrupper

675 kr

Instrument­hyra

450 kr

Orkester, elev deltar i ämneskurs musik

100 kr

Orkester, elev deltar inte i ämneskurs musik

675 kr

 

Dans

Pris

Barn och unga

1000 kr

Småbarns­rytmik, knattedans, danslek

675 kr

Show

Pris

Barn och unga

1200 kr

Teater och drama

Pris

Barn och unga

1000 kr

Dramalek och teaterlek

675 kr

Nycirkus

Pris

Barn och unga

1200 kr

Föreställnings­grupp,  elev deltar i ämneskurs nycirkus

100 kr

Öppen träning

1000 kr


Bild och form

Pris

Barn och unga

1100 kr

Film och media (Skapa film)

Pris

Barn och unga

1100 kr

 

Avgifter

Avgifter tas ut för undervisningen enligt av kommunfullmäktige fastställda belopp. Inbetalad avgift återbetalas inte. Från det år eleven fyller 21 år gäller dubbel kursavgift. Är eleven folkbokförd i annan kommun än Järfälla så gäller dubbel kursavgift.

Syskonrabatt

Syskonrabatt 50 procent på köpet för tredje barnet.

Instrumenthyra

Vilka instrument går att hyra?

Du kan hyra följande stråk­instrument: fiol, altfiol, cello och kontrabas i olika stor­lekar, dragspel samt de flesta blåsinstrument. Det går inte att hyra blockflöjt, piano, gitarr eller slagverk/trummor.

Vad kostar det att hyra ett instrument?

Instrumenthyran är på 450 kronor per termin. Instrumenthyra betalas från och med att du hämtat ut ett instrument. Du betalar instrumenthyra för hela terminen.

Hur återlämnar jag ett instrument jag hyr?

Det är bara de elever som hyr instrument och som skall sluta eller elever som har begränsad lånetid på sina instrument som behöver lämna tillbaka innan årsskiftet. För att återlämna ett hyrinstrument vänligen kontakta instrumentförvaltaren via mejl. Sista återlämningsdag innan sommaren för att inte riskera att få betala hyra för vårterminen är 13 juni 2024.

Instrumentförvaltare - Kontaktuppgifter

Instrumentförvaltare stråkinstrument och dragspel:
Maria Tuhti maria.tuhti@jarfalla.se

Instrumentförvaltare blåsinstrument:
Sofia Seffers sofia.seffers@jarfalla.se

Adressen till instrumentförrådet är Järfälla kulturskola, Mälarvägen 2.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp