Gå direkt till sidans innehåll

Kurs­avgifter

Avgift per termin

Musik och sång

Pris

Barn och unga

1000 kr

Piano/key­board/synth

1100 kr

Kör och lekgrupper

675 kr

Instrument­hyra

450 kr

Orkester, elev deltar i ämneskurs musik

100 kr

Orkester, elev deltar inte i ämneskurs musik

675 kr

 

Dans

Pris

Barn och unga

1000 kr

Småbarns­rytmik, knattedans, danslek

675 kr

Show

Pris

Barn och unga

1200 kr

Teater och drama

Pris

Barn och unga

1000 kr

Dramalek och teaterlek

675 kr

Nycirkus

Pris

Barn och unga

1100 kr

Föreställnings­grupp,  elev deltar i ämneskurs nycirkus

100 kr

Öppen träning

1000 kr

 

Bild och form

Pris

Barn och unga

1100 kr

Film och media (Skapa film)

Pris

Barn och unga

1100 kr

 

Betalning och fakturering

När du tackat ja till en plats har du även accepterat att betala för hela terminen. Faktura skickas ut för en termin i taget.

Terminskurser

Terminsavgiften kan komma att justeras om deltagaren erbjuds plats under terminens gång. Du betalar endast halv avgift om barnet erbjuds plats efter 8 mars och 18 oktober 2019 (gäller inte instrumenthyra).
Syskonrabatt för terminskurser gäller för tredje syskonet under 21 år och är 675 kronor per termin.

Studeranderabatt

Studeranderabatt om 400 kr/termin mot uppvisande av aktuellt CSN/Mecenatkort eller intyg från skolan (från det året deltagaren fyller 21 år).

Mer om avgifter

Inbetalad avgift återbetalas inte.
Från det år eleven fyller 21 år gäller dubbel kursavgift.
Är eleven folkbokförd i annan kommun än Järfälla så gäller dubbel kursavgift.

Instrumenthyra

Vilka instrument går att hyra?

Du kan hyra följande stråk­instrument: fiol, altfiol, cello och kontrabas i olika stor­lekar, dragspel samt de flesta blåsinstrument. Det går inte att hyra blockflöjt, piano, gitarr eller slagverk/trummor.

Vad kostar det att hyra ett instrument?

Instrumenthyran är på 450 kr per termin. Instrumenthyra betalas från och med att du hämtat ut ett instrument. Du betalar instrumenthyra för hela terminen.

Hur hyr jag ett instrument?

På anmälan till kurs kan du kryssa i om du önskar hyra instrument. Efter att eleven blivit erbjuden en plats till önskad kurs så kan du kontakta vår instrument­förvaltare för att boka tid för att hämta ett instrument.

Hur återlämnar jag ett instrument jag hyr?

Kontakta vår instrument­förvaltare för att boka en tid för att lämna tillbaka inst­rumentet. Har du sagt upp platsen i kulturskolan är det viktigt att instrument lämnas tillbaka under pågående termin för du inte ska behöva betala för kommande termin. Sista dag för att lämna till­baka ett instrument som hyrts för vårterminen 2019 är den 17 juni 2019.

Instrumentförvaltare - Kontaktuppgifter

Gunnar Blomström
gunnar.blomstrom@jarfalla.se
070-002 79 31

Från och med höstterminen 2019 så är adressen till instrumentförrådet: Järfälla kulturskola, Mälarvägen 2.

Senast uppdaterad: 2019-05-29

Upp