Gå direkt till sidans innehåll

Vanliga frågor och svar om kultur­skolan

Jag skickade in en anmälan för ett par veckor sen men har inte fått någon bekräftelse på att den är inkommen?

Bekräftelse på anmälan får man endast om man anmäler sig via e-tjänst. Vi hör av oss när plats finns ledig.

Kan eleven gå en prova-på gång först och sen bestämma sig för om hon/han vill fortsätta att gå en kurs?

Nej, tyvärr. Vi har öppet hus en gång per läsår. Då får barnet/eleven chans att prova på olika ämnen. Har du accepterat och tackat ja till en kurs så förbinder du dig att betala för den terminen.

Om jag anmäler mitt barn till en kurs förbinder hon/han sig då till att gå den kursen?

Nej. Det är när man blivit erbjuden en plats i en kurs och tackat ja, först då förbinder man sig till att betala för den terminen.

Jag vill anmäla mitt barn till att spela fiol. Räcker det med att jag meddelar fiolläraren?

Eleven måste alltid anmälas via blankett. Använd gärna vår e-tjänst på hemsidan om du har e-legitimation. Det går också bra att skriva ut anmälningsblanketten på kulturskolans webbplats signera den och posta den till Järfälla kulturskola, 177 80 Järfälla. Eftersom det är kö på vissa instrument kan vi inte garantera att eleven får börja direkt efter anmälan.

Min dotter vill fortsätta spela gitarr även i vår, måste jag anmäla henne igen till nästa termin?

Nej. Platsen är kvar tills du säger upp den.

Vad menas med att eleven ska ha uppnått rätt ålder när det gäller att anmäla sig till en kurs?

Med rätt ålder menas att det går att anmäla sig först när eleven har uppnått den ålder som kursen är avsedd för. Det kan vara olika åldrar för olika kurser. Exempel: För Gitarr från årskurs 3 så kan man tidigast ställa sig i kö det år eleven ska börja i årskurs 3. Vill man anmäla sig till Danslek från 4 år så kan endast elever tidigast födda 2014 ställa sig i kö. Anmälan med kurser som elev inte uppnått rätt ålder till registreras inte. En ny anmälan måste då skickas in när eleven uppnått rätt ålder.

Hur gör jag om eleven är sjuk?

Anmäl sjukdom direkt till din lärare per e-post, sms eller telefon.

Kan jag betala för en kurs på plats direkt till läraren eller kursledaren?

Nej, vi skickar faktura.

När får eleven börja?

Så snart vi har platser lediga kontaktar vi de som står i kö. Det största elevintaget sker vid läsårets start.

Hur länge får man vänta i kö?

Det beror på flera olika saker. Bland annat hur många platser vi har i ämnet och hur många elever som slutar i just det ämnet. Det är olika kötid till olika ämnen. Exempel på ämnen med längre kötid är: piano, gitarr, slagverk och sång. Intagning sker löpande. Du kan inte se din egen köplats. Kötid räknas från det datum vi fick in anmälan och tills det han/hon har fått plats. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på kontakt@jarfalla.se

Jag har anmält mitt barn till att spela gitarr i kultur­skolan. Nu har terminen börjat och jag har fort­farande inte hört något från kultur­skolan. När får man veta om man blivit antagen till en kurs?

Vi skickar erbjudande om plats först när det finns plats på kursen.

Jag har blivit erbjuden plats på sång men deltar på gitarr. Hur gör jag för att börja på sång eftersom man inte får delta på gitarr och sång samtidigt?

När du tackat ja till platsen på sång så skicka in en upp­sägnings­blankett för platsen på gitarr. Uppsägnings­blanketten på gitarr måste vara inkommen till kultur­skolan innan första lektions­tillfället på sång.

Jag vill säga upp plats i kulturskolan. Räcker det med att jag meddelar läraren?

Uppsägning av plats måste alltid ske med blankett. Använd gärna vår e-tjänst på hemsidan om du har e-legitimation. Det går också bra att skriva ut upp­sägnings­blanketten på kulturskolans webbplats, signera den och posta den till Järfälla kulturskola, 177 80 Järfälla. Meddela även läraren.

Jag skickade in en uppsägning av plats för ett par veckor sen men har inte fått någon bekräftelse på att den är inkommen?

Vi skickar ut bekräftelse på att uppsägning av plats är inkommen i slutet av varje månad via e-post.

Vilka instrument kan man hyra på kulturskolan, och vad kostar det?

Det går att hyra stråk­instrument och blås­instrument (utom blockflöjt). Pris 450 kr/termin. Det går inte att hyra piano, keyboard, gitarr och trummor/slagverk.

Hur många lektioner ingår i en termin på kurserna i musik­instrument?

Vi garanterar 24 lektions­tillfällen på ett läsår för de elever som varit antagna under hela läsåret. Med lektions­tillfällen menar vi även konserter och andra evenemang.

Min son vill spela säck­pipa. Är det möjligt i Järfälla kulturskola?

Det finns möjlighet att spela andra instrument än de vi berättar om i foldern och på hemsidan. Mejla en förfrågan till oss på kontakt@jarfalla.se så kollar vi upp om det går att ordna.

Min dotter har gått flera terminer i dans. Nu flyttar vi till en annan kommun. Kan hon fortsätta att gå kvar i Järfälla kultur­skola och blir avgiften den­samma?

Hon kan fortsätta att gå kvar, men bara i mån av plats. Järfälla kommuns barn- och ungdomar har förtur. Vad gäller avgiften så blir den dubbel i och med att hon inte är folkbokförd i kommunen.

Min dotters bästa kompis bor i Upplands-Bro, kan hon börja i samma dansgrupp som min dotter på Järfälla kulturskola?

Hon kan få börja, men bara i mån av plats. Järfälla kommuns barn- och ungdomar har förtur. Vad gäller avgiften så blir den dubbel i och med att hon inte är folkbokförd i kommunen.

Senast uppdaterad: 2018-08-09

Upp