Gå direkt till sidans innehåll

Villkor

Anmälan

Det år barnet har uppnått rätt ålder för en kurs kan du anmäla barnet till Järfälla kulturskola. Anmälan finns som e-tjänst eller som blankett att skriva ut från vår hemsida, du hittar länkarna på respektive kurs sida. Ansökningsdatum gäller som köplats. För att se vad som menas med "rätt ålder" se varje ämneskurs.

Antagning

När du anmält ditt barn så ställs barnet i kö. En lärare hör av sig när det finns en plats ledig. Du kan anmäla barnet till fler än en kurs. Har du tackat nej eller låtit bli att svara ja till erbjuden plats två gånger så försvinner din plats i kön. Ditt barn kan inte gå i gitarr/elgitarr och sång sam­tidigt. Samma sak gäller för piano/keyboard/synth och slagverk. Eleven kan inte heller gå piano/key­board/synth och sång sam­tidigt.

Lektionstillfällen

Alla kulturskolans elever som går en termins­kurs garant­eras 12 tillfällen per termin. Med tillfälle avses lektioner, konserter och andra evene­mang. Kulturskolans termins­kurser följer grund­skolans läsår.

Uppsägning av plats

För att avsluta en kurs krävs en skriftlig uppsägning som ska lämnas till kultur­skolan. För att inte behöva betala avgift för kommande termin behöver du säga upp elevens plats i kulturskolan senast den 1 augusti 2019 och den 2 januari 2020. Du måste använda en särskild blankett. Blanketten finns digitalt som e-tjänst eller blankett att skriva ut.

Rabatter

Syskonrabatt för termins­kurs gäller för tredje syskonet under 21 år och är 675 kronor per termin. Studerande får rabatt på 400 kronor/termin. Rabatten gäller när du visar upp CSN-/Mecenatkort eller intyg från skolan (från det året eleven fyller 21 år).

Med reservation för ändringar.

Så ser kulturskolans utvecklingsarbete ut

Vi på Järfälla kulturskola jobbar ständigt med att utveckla och förbättra vår verksamhet. Bland annat genom metoden och nätverket Våga Visa kulturskola.

Här kan du läsa mer om hur Våga visa kulturskola fungerar.

Senast uppdaterad: 2019-02-11

Upp