Gå direkt till sidans innehåll

Blockflöjt

Blockflöjt

Blockflöjt förekommer i flera olika musikaliska samman­hang. I blockflöjts­under­visningen får eleven möjlighet att delta i någon form av ensemblespel redan under sitt första spelår.

Lärare

Malin Sköldeskog

Ålder

Från 9 år och uppåt.

Pris

1000 kr per termin. Alla kulturskolans elever som går en termins­kurs garant­eras 12 tillfällen per termin. Med tillfälle avses lektioner, framträdanden och andra evene­mang.
För elever över 20 år eller folkbokförda i annan kommun gäller annan avgift.

Upp