Innehåll

Musik­teori

Musikteori från 12 år och uppåt

Om kursen

I kursen musikteori får du lära dig mer om musikens byggstenar och hur de hänger ihop, vilket kan ge en ökad förståelse för noterna du läser och musiken du spelar eller sjunger. Exempel på frågor vi ställer oss i
kursen: Vad är en skala? Vad är ett ackord och hur byggs det upp? I teorikursen arbetar vi med boken Musikteori i praktiken, Grad 1 - Eric Taylor (på svenska) cirka 85 kronor. Den kommer du att behöva köpa inför första lektionstillfället.

Lärare

Magdalena Nieriker

Anmälan till kurs

Här anmäler du dig till kulturskolans kurser.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp