Gå direkt till sidans innehåll

Orkester

Möjlighet att spela i orkester finns om eleven redan går en ämneskurs i ett musikämne.

Lokal

Enligt överenskommelse med lärare vid erbjudande om plats.

Dag och tid

Enligt överenskommelse med lärare vid erbjudande om plats.

Pris

675 kr per termin. För elever som undervisas i något musikinstrument hos oss är avgiften 100 kr.
För elever över 20 år eller folkbokförda i annan kommun gäller annan avgift.

Alla kulturskolans elever som går en termins­kurs garant­eras 12 tillfällen per termin. Med tillfälle avses lektioner, framträdanden och andra evene­mang.

Upp