Gå direkt till sidans innehåll

Komm­unalt aktivitets­stöd

Järfälla kommun ger bidrag och stöd till en barn- och ungdoms­förening om den är upp­byggd enligt demo­kratiska regler.

Bidrag ges till ungdomar mellan 4-20 år. För att vara bidrags­berättigad ska föreningen tillhöra en riks­organisation samt ha minst 15 medlemmar i bidrags­berättigad ålder. Som medlem räknas den som finns upp­tagen i medlems­register och har betalt medlems­avgiften.

För aktivitetsstöd gäller bland annat följande:

  • minst 10 samman­komster per termin.
  • minst 5 deltagare i bidrags­berättigad ålder.
  • minst 60 minuters samman­komst.

Sammankomsten ska vara planerad och dokumenterad av föreningens styrelse.

Ansökan

Ansökan kan göras två gånger om året (februari och augusti) via ApN - aktivitets­kort på nätet. ApN är Järfälla kommuns digitala system för närvaro- och bidrags­hantering för föreningarna.

Läs mer om ApN

Digitala handlingar

Nya föreningar ska bifoga stadgar, styrelseförteckning och verksamhetsplan.
Befintliga föreningar ska varje år bifoga styrelse­förteckning, verksamhets­berättelse och ekonomisk berättelse.

Detta görs via ApN.

Läs mer om ApN

Upp