Gå direkt till sidans innehåll

Komm­unalt aktivitets­stöd

Järfälla kommun ger bidrag och stöd till en barn- och ungdoms­förening om den är upp­byggd enligt demo­kratiska regler.

Bidrag ges till ungdomar mellan 4-20 år. För att vara bidrags­berättigad ska föreningen tillhöra en riks­organisation samt ha minst 15 medlemmar i bidrags­berättigad ålder. Som medlem räknas den som finns upp­tagen i medlems­register och har betalt medlems­avgiften.

För aktivitetsstöd gäller bland annat följande:

  • minst 10 samman­komster per termin.
  • minst 5 deltagare i bidrags­berättigad ålder.
  • minst 60 minuters samman­komst.

Sammankomsten ska vara planerad och dokumenterad av föreningens styrelse.

Ansökan

Ansökan kan göras två gånger om året (februari och augusti) via ApN - aktivitets­kort på nätet. ApN är Järfälla kommuns digitala system för närvaro- och bidrags­hantering för föreningarna.

Läs mer om ApN

Digitala handlingar

Nya föreningar ska bifoga stadgar, styrelseförteckning och verksamhetsplan.
Befintliga föreningar ska varje år bifoga styrelse­förteckning, verksamhets­berättelse och ekonomisk berättelse.

Detta görs via ApN.

Läs mer om ApN

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp