Gå direkt till sidans innehåll

Ledar­utbildnings­bidrag

Vill din förening utveckla sina ledare? Föreningar som är registrerade i Järfälla kommuns förenings­register med verksamhet för åldern 4-20 år kan söka ledarutbildnings­bidrag.

 • För att kunna få ledar­utbildningsbidrag ska föreningen vara registrerad i Järfälla kommuns förenings­register.
 • Föreningen ska bedriva verksamhet för åldern 4-20 år.
 • För att ha rätt till ledar­utbildningsbidrag ska barn- och ungdoms­verksamhet vara doku­menterad året innan ansökning sker, genom att aktiviteter har redo­visats till Idrott och fritid.
 • Bidraget riktar sig till aktiva ledare i före­ningen, lägsta ålder för ledare berättigad till bidrag är 15 år.
 • Utbildningen ska vara externt anordnad och anpassad till föreningens verksamhet.
 • Utbildning som anordnas av eget distrikts-, läns- eller riksförbund är godkänd utbildning.
 • Vid annan utbildnings­anordnare ska denna godkännas av Idrott och fritid.
 • Bidrag ges ej för föreningens årsmöte, förenings­konferens, förenings­intern före­läsning eller annat som är intern verksamhet inom föreningen.
 • Bidrag ges ej för studie­cirkel.
 • Bidraget ska täcka deltagar­avgift.
 • Varje förening garan­teras en summa av minst 5000 kronor per år.
 • Ledarutbildnings­bidraget söks hos Idrott och fritid.
 • Ej använt ledar­utbildnings­bidrag kan inte ackumuleras av förening till följande år, utan nollställs.

Bidraget söks digitalt via ApN.

Läs mer om Apn här

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp