Gå direkt till sidans innehåll

Ledar­utbildnings­bidrag

Vill din förening utveckla sina ledare? Föreningar som är registrerade i Järfälla kommuns förenings­register med verksamhet för åldern 4-20 år kan söka ledarutbildnings­bidrag.

 • För att kunna få ledar­utbildningsbidrag ska föreningen vara registrerad i Järfälla kommuns förenings­register.
 • Föreningen ska bedriva verksamhet för åldern 4-20 år.
 • För att ha rätt till ledar­utbildningsbidrag ska barn- och ungdoms­verksamhet vara doku­menterad året innan ansökning sker, genom att aktiviteter har redo­visats till Idrott och fritid.
 • Bidraget riktar sig till aktiva ledare i före­ningen, lägsta ålder för ledare berättigad till bidrag är 15 år.
 • Utbildningen ska vara externt anordnad och anpassad till föreningens verksamhet.
 • Utbildning som anordnas av eget distrikts-, läns- eller riksförbund är godkänd utbildning.
 • Vid annan utbildnings­anordnare ska denna godkännas av Idrott och fritid.
 • Bidrag ges ej för föreningens årsmöte, förenings­konferens, förenings­intern före­läsning eller annat som är intern verksamhet inom föreningen.
 • Bidrag ges ej för studie­cirkel.
 • Bidraget ska täcka deltagar­avgift.
 • Varje förening garan­teras en summa av minst 5000 kronor per år.
 • Ledarutbildnings­bidraget söks hos Idrott och fritid.
 • Ej använt ledar­utbildnings­bidrag kan inte ackumuleras av förening till följande år, utan nollställs.

Bidraget söks digitalt via ApN.

Läs mer om Apn här

Upp