Gå direkt till sidans innehåll

Ungdoms­ledar­stipendiet

Kultur-, demokrati- och fritids­nämnden delar varje år ut ett ungdoms­ledar­stipendium på 10 000 kronor till en ledare inom Järfällas för­enings­liv. Stipendiet delas ut för "intresse­fyllt, framgångs­rikt och aktivt ledarskap" under minst fem år. Stipendiet ska an­vändas till vidare­utbildning och kan bara tilldelas samma person en gång.

Den som vill nominera kan­didater ska vara bosatt i Järfälla eller aktiv i en av Järfällas föreningar.

Nomineringar kan lämnas in året runt. 28 februari är sista datum för att ansöka eller nominera till 2019 års stipendium.

Om du har frågor gällande ungdoms­ledar­stipendiet kontaktar du kultur-, demokrati- och fritids­förvaltningen via kommunens service­center: 08-580 285 00.

Beslut meddelas senast den 31 mars 2020.

Nominera

Skicka namn på den du vill nominera samt motivering till:

E-post

kultur.demokrati.fritidsnamnden@jarfalla.se

Post

Kultur-, demokrati- och fritids­nämnden
177 80 Järfälla

Senast uppdaterad: 2020-01-28

Upp