Innehåll

Bidrag för lovaktiviteter

Regeringen har anslagit pengar under 2018-2019 för att kommuner ska anordna gratis lovaktiviteter. En fördelningsnyckel har använts när dessa pengar har fördelats till landets kommuner. Denna grundar sig på antal barn i åldern 6‑15 år som finns i hushåll med försörjningsstöd.

Så här söker du

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden är samordnare för Järfälla kommun när det gäller medlen till lovaktiviteterna. Har din förening en bra idé på lovsaktiviteter för denna målgrupp? Logga in i ApN och sök bidrag för ”Öppna lovaktiviteter 2018”.
Beskriv vad ni vill göra och hur mycket pengar ni ansöker om.

Vi vill ha din ansökan gällande:

  • höstlovet senast 1 oktober
  • jullovet senast 15 november

Bidraget ska göra det möjligt att det sker möten över sociala gränser och ska;

  • vara kostnadsfria för barn och unga i åldern 6-15 år
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med olika social bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning eller någon form av intagningstest göras av de barn och unga som vill delta i aktiviteterna.

Den verksamhet som genomförs ska vända sig till och vara öppen för alla barn och unga i åldersgruppen 6-15 år. Verksamhet som enbart involverar egna föreningsmedlemmar kommer inte att beviljas bidrag.

Ni får en snabb reaktion från kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen på er idé och möjligheterna att genomföra verksamheten under lovet.

Socialstyrelsen är ansvarig myndighet för dessa pengar och de ställer ovanstående krav för att de ska få användas.

För mer information - kontakta Bo Majling

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp