Gå direkt till sidans innehåll

Idrotts­lyftet

"Nya Idrottslyftet" 2017-2019 innebär fokus på att behålla, hålla nere kostnader, inkludera nya målgrupper och jämställdhet för barn och unga inom idrotten. Det innebär fokus på aktiviteter som leder till utveckling av verksamhet och föreningar. Mindre fokus på att rekrytera fler till idrotten.

För mer infor­mation

Idrottslyftet hos Stockholmsidrotten

Processen för att se hur den idrotts­övergripande insatsen kommer att se ut i Järfälla kommun kommer att starta under hösten 2017 med en inbjudan till alla förening­arna.

Samman­fattning av Handslaget och Idrotts­lyftet 2004-2017

Under åren har 61 idrotts­föreningar, 5 scout­föreningar, 1 frilufts­förening, 4 förbund, 32 skolor och skolhälso­vården samarbetat med Idrott och Fritid Järfälla kommun och genomfört nästan 20 000 timmar med aktiviteter under skol­dagen via olika sam­arbets­former.

Material för att utöva olika idrotter har finansierats och finns nu inom Järfälla kommun.

Eleverna och pedagoger har fått en idrotts­allmänbildning och upptäckt anläggningar i när­området som gett möjlig­het till utökat eget val av fritids­aktivitet direkt eller senare i livet.

Idrotts­föreningar har utbildat många ledare och utbytet med lärarnas pedagoger har varit givande. Ett antal nya idrotts­föreningar har bildats och under åren har över 2 000 barn och ungdomar sökt sig som nya till en av idrotterna de provat.

Nu går vi in i ett nytt idrotts­lyft med ett nytt syfte.

Senast uppdaterad: 2018-02-20

Upp