Gå direkt till sidans innehåll

Ulvsättra gård

Ulvsättra gård ägs av Järfälla kommun och förvaltas av Ulvsättra bygdegårds­förening. Ulvsättra bygde­gårds­förening har hand om mangårds­byggnad och ekonomi­byggnader för program­verksam­het. Föreningen hyr även ut lokalerna till andra föreningar och privat­personer bland annat som festlokal.

Ulvsättra är en gammal gård och var känd som kyrkogods i början av 1500-talet. Gården har haft jordbruk fram till 1971. Ulvsättra gård har hyrts av högre ämbetsmän och gross­handlare från Stock­holm. Den har bland annat ägts av Bolinders fabriks AB. Gården övertogs av Järfälla kommun 1969. Det går att boka bygde­gården, logen och bagar­stugan.

Hitta hit

Adressen till Ulvsättra gård är Ulvsättra­vägen 6, Kallhäll.

Boka Ulvsättra gård och loge

Telefon:
08-583 605 45

Expeditionstid och telefontid:
helgfri måndag mellan 19,00-20,30

E-post:
ulvsattrabgf@telia.com

Webb:
www.ulvsattrabgf.se

Senast uppdaterad: 2017-09-13

Upp