Innehåll

Ulvsättra gård

Ulvsättra gård ägs av Järfälla kommun och förvaltas av Ulvsättra bygdegårds­förening. Ulvsättra bygde­gårds­förening har hand om mangårds­byggnad och ekonomi­byggnader för program­verksam­het. Föreningen hyr även ut lokalerna till andra föreningar och privat­personer bland annat som festlokal.

Ulvsättra är en gammal gård och var känd som kyrkogods i början av 1500-talet. Gården har haft jordbruk fram till 1971. Ulvsättra gård har hyrts av högre ämbetsmän och gross­handlare från Stock­holm. Den har bland annat ägts av Bolinders fabriks AB. Gården övertogs av Järfälla kommun 1969. Det går att boka bygde­gården, logen och bagar­stugan.

Hitta hit

Adressen till Ulvsättra gård är Ulvsättra­vägen 6, Kallhäll.

Boka Ulvsättra gård och loge

Telefon:
073-84 18 260

Expeditionstid och telefontid:
helgfri måndag mellan 19,00-20,30

E-post:
ulvsattrabgf@telia.com

Webb:
www.ulvsattrabgf.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp