Gå direkt till sidans innehåll

Våldsfria veckan 2019

Under vecka 48 varje år belyser Järfälla kommun i samarbete med Järfälla kvinnojour våldspreventivt arbete ur olika perspektiv. Årets tema är sexuellt våld mot unga. Enligt ny forskning är en av fem unga drabbade. Hur kan vi arbeta förebyggande för att motverka sexuellt våld och vilken hjälp finns det för offer och förövare? Programmet riktar sig till både yrkesverksamma och allmänheten.

Konferens 26 november: Det gäller en av fem

Forskning visar att en av fem ungdomar i åldern 16-23 år har utsatts för sexuella övergrepp. Det betyder att cirka 1600 ungdomar i Järfälla kommun kan vara utsatta. Dessa ungdomar går i den skola du jobbar på, de finns på fritidsgården du är anställd på, och kommer till det möte du kallat till inom socialtjänsten.

Konferensen handlar om ungas utsatthet för sexuella övergrepp och våldtäkt, och hur vi kan arbeta förebyggande för att motverka sexuellt våld. Konferensen riktar sig till personal i skola och socialtjänst.

Preliminärt program:

08.30-09.00 Registrering och kaffe

09.00-9.15 Arrangörer hälsar välkomna

09.15-10.15 Föreningen Storasyster - 5211 röster om sexuellt våld.

10.40-11.40 Åsa Landberg, leg psykolog – Att möta unga som utsatts för sexuella övergrepp

11.40-12.30 Lunch

12.30-13.00 Panelsamtal - våldsförebyggande arbete i Järfällas skolor

13.00-15.15 Machofabriken - uppdaterat material om sexuellt våld

15.15-15.30 Avslut


Datum: Tisdag den 26 november kl. 8.30-15.30

Plats: Jakobsbergs folkhögskola

Arrangör: Järfälla kommun i samarbete med Järfälla kvinnojour

Fri entré. Begränsat antal platser.

Anmäl dig till konferensen här

Författarsamtal: Barn i svensk sexhandel, finns de verkligen?

Alexandra Brixemar, författare till boken Från en överlevare till en annan, berättar om sin uppväxt och reder ut de frågor som omger barn utsatta för sexuella övergrepp.

Datum: Torsdag den 28 november kl. 18.30-19.30

Plats: Biblioteket i Jakobsberg, Hyllan.

Arrangör: Järfälla kommun i samarbete med Järfälla kvinnojour

Ingen föranmälan, fri entré.

Seminarium: Människohandel och sex mot ersättning - tre verksamheter berättar

Stockholms läns regionskoordinatorer mot prostitution och människohandel berättar om sitt uppdrag och hur de arbetar tillsammans med polis, socialtjänst och andra myndigheter för att stödja utsatta.

Mika-mottagningen i Stockholms stad berättar om sitt arbete med personer som har sex mot ersättning och personer utsatta för människohandel för sexuella ändamål.

Verksamheten KAST (köpare av sexuella tjänster) berättar om deras arbete för att förebygga köp av sexuella tjänster.

Datum: Fredag den 29 november kl. 08.30-12.00

Plats: Meddelas senare

Arrangör: Järfälla kommun i samarbete med Järfälla kvinnojour

Anmäl dig till seminariumet här

Upp