Innehåll

Riktlinjer för evenemangskalender

Vi godkänner evenemang och utställningar i Järfälla som är öppna för allmänheten. Till exempel konserter, teater- och dansföreställningar, konstutställningar, marknader, föreläsningar, mässor, festivaler och större sportevenemang.

Hantering av inkommande uppgifter kan ta upp till två veckor. När du fyller i formuläret godkänner du att informationen används av Järfälla kommun för att marknadsföra Järfälla som besöksmål.

Riktlinjer:

  • Varje arrangör är ansvarig för marknadsföringen av sitt evenemang i evenemangs-kalendern. Vid samarrangemang med flera aktörer ska en arrangör vara huvudansvarig.
  • Redaktionen gör ett urval av inkommande tips och har full bestämmanderätt över publicering och presentation av evenemang. Redaktionen förbehåller sig rätten att göra eventuella justeringar i inskickad text.
  • Evenemangsinformation kan komma att användas i både tryckt och digital media.
  • Bilder och personuppgifter som finns med tipset ska följa lagar om upphovsrätt och personuppgiftshantering.
  • Evenemanget ska äga rum i Järfälla kommun. Om evenemanget är digitalt är det ok att det arrangeras inom Region Stockholm. Digitala evenemang som arrangeras utanför Järfälla är också tillåtna i evenemangskalendern om programpunkten är ett samarrangemang med en Järfällaförening eller organisation i Järfälla.
  • Evenemang får inte vara av religiös karaktär. Däremot kan den förening eller organisation som arrangerar ha religiös värdegrund. Kyrka eller annan religiös lokal får användas till program om evenemanget uppfyller övriga riktlinjer för Järfällas evenemangskalender.
  • Evenemang får inte upplevas kränkande, stötande eller diskriminerande för individer eller vissa samhällsgrupper. Åldersgräns för barn är tillåtet. Evenemang riktade endast till pensionärer och medborgare över 65 år är tillåtet.
  • Kurser och utbildningar räknas som löpande verksamhet och publiceras inte. Däremot öppet hus och prova på-tillfällen. Öppna kostnadsfria kurser får publiceras. Kurser och föreläsningar där Järfälla kommun är arrangör eller samarrangör får publiceras.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp