Innehåll

Barkarby krog

En kort promenad österut från Barkarby pendeltågsstation och nära Järfälla kyrka ligger Barkarby torg. Adressen är Barkarby torg, inte att förväxla med Stora torget i Barkarbystaden. Här låg en gång Barkarby krog. En idyllisk miljö där lugnet råder, även om man idag hör bruset från E18 (Europaväg 18).

Barkarby torg

Landsvägen från Stockholm mot Enköping och vidare upp mot Bergslagen var viktig redan under medeltiden. Även Häradsvägen passerar torget. En plats där två viktiga vägar möts är läge för en krog. Detta insåg Barkarby gårds ägarinna Brita Cruus. År 1671 fick hon privilegium att starta krog och gästgiveri på platsen och ensamrätten att servera öl och brännvin.

Själva krogbyggnaden är troligen från 1700-talets början, men den låga delen mot stationen är äldre. Idag finns förutom krogen också tingshuset kvar vid Barkarby torg. Under gästgiveriets tid låg här flera byggnader. Här fanns exempelvis stall, ytterligare ett stall för hållhästar, vagnshus och lider. Hållhästar kallades de hästar som bönderna måste låna ut till de resande.

Gästgiveriet drevs vidare ända fram till 1907. Skjutsstationen fanns kvar till 1923, därefter blev det droskstation. I krogbyggnaden inrymdes därefter café och ibland även matservering och rum för resande. Även flera affärer fanns periodvis här, såsom lanthandel, tobaksaffär och träskoaffär.

Barkarby gamla gästgivargård, år 1890.

Hållplats

Dessutom upprättades ett skjutshåll eller så kallad skjutsstation på platsen. Skjutsplikten innebar att bönderna på de omkringliggande gårdarna var tvungna att skjutsa resande till denna hållplats. Bland bönderna var det impopulärt att behöva skjutsa i tid och otid.

Tinget

Det nystartade gästgiveriet hade inte bara problem med skjutsningen utan även med att flera små krogar i närheten fortsatte med öl och brännvinsförsäljningen. Detta gav upphov till klagomål i tinget. Vid en krog kan det gå hett till ibland.

Barkarby krog hade tidvis inte det bästa ryktet. I slutet av 1820-talet eller möjligen några år senare skrev biskopen och författaren Esaias Tegnér i ett brev till sin kollega i Svenska Akademin, Bernhard von Beskow: ”Så framt jag icke blir ihjelsupen på Barkarby Krog eller får någon annan ond bråd död, så kommer jag åter Måndagsförmiddag, kanske redan imorgon afton.”

Att Sollentuna härad valde att förlägga sin tingsplats till Barkarby torg är därför kanske förståeligt. Från 1600-talet hölls Sollentuna härads ting här och vid 1700-talets början uppfördes ett tingshus. Åren 1831-1900 fanns också ett häradsfängelse invid torget.

Tingshuset användes fram till 1905 då tingsrätten flyttade till Haga i Solna. År 1988 startade värdshuset Lasse-Maja som fortfarande finns kvar. Därigenom hålls traditionerna med servering sedan 1671 fortfarande vid liv.

Tingshuset, år 1900.

Följ kulturstigar i Barkarby-Skälby

Kulturstigar Barkarby Pdf, 7.1 MB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp