Innehåll

Fornborgen Gåseborg

Gåseborg

Fornborgen som ligger vid Mälaren har ett magnifikt läge med milsvid utsikt. Härifrån kunde man bevaka den viktiga farleden i Mälaren som gick mot Sigtuna och Uppsala. Borgen är byggd naturligt med 45 meter höga och ointagliga stup mot vattnet. Vatten­nivån i Mälaren under slutet av yngre järn­åldern var 5 meter högre än nuvarande nivå.

Gåseborg är en av Mälar­dalens största forn­borgar

Man har länge trott att borgen är en farleds­borg som kom till mot slutet av yngre järn­åldern (550-1050 efter Kristus). För­utom att berget stupar mot vattnet längs tre sidor så är borgen mot land skyddad av två kraftiga murar, som är upp­byggda sten på sten utan murbruk. Ovanpå byggdes även en trä­palissad som skydd. Murarna eller vallarna har två ingångar försedda med sten­hällar som trapp­steg, lite förskjutna i för­hållande till varandra. Med för­skjutningen så kunde fienden inte se rakt in i borgen.

Namnet Gåseborg till­kom först på 1600-talet. En sentida ristning före­ställande en hammare i en cirkel finns på berget. En grotta ligger längre ner mot vattnet där taket utgörs av ett jätte­stort klipp­block.

Bronsgjuteri

2002 undersöktes en del av Gåseborg av Johan Carlström, som då läste arkeologi på Stockholms universitet. Han hittade bland annat deglar som använts vid brons­gjutning. En degel är en eldfast behållare som bland annat används inom metall­hantering än idag. Med hjälp av dessa fynd så kunde man datera platsen till 300‑500 efter Kristus.

På Gåseborg har det uppen­barligen funnits en brons­gjutar­verkstad. Här kan det ha gjutits högstatus­föremål till någon storman. Vetenskapliga under­sökningar visade att några av deglarna hade spår av guld. Även borgens placering visar att det kan ha varit en be­tydande plats som markerat stor politisk, militärisk och ekonomisk makt. Dessa arkeologiska prov­utgräv­ningar ledde till en om­tolkning från att borgen enbart beskyddade farleden på Mälaren och troligen också är äldre än man tidigare trott.

Gåseborg som utflykts­mål

Idag är Gåseborg ett utflykts­mål med stor­slagen utsikt över Mälarens fjärdar. Med sina branta klippor är platsen även utmanande för sport­klättrare. Grillplats finns i området.

Broschyren Kulturstigar Viksjö-Görväln Pdf, 6.3 MB.

Bilder från Järfälla kommuns bild­databas

Gåseborg 1930 nummer: 02225

Gåseborg flygbild 1981 nummer: 13240

Hitta hit

Gåseborg ligger inom Görvälns natur­reservat. Sväng in på Vattenverksvägen från Hummelmoravägen till parkeringsplatsen där Vattenverksvägen svänger skarpt åt höger. Från parkeringen är det cirka 15 till 20 minuters promenad. Följ skyltarna mot Sandviks gård och Gåseborg.

Visa Gåseborg på karta

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp