Gå direkt till sidans innehåll

Gåseborg

Fornborgen som ligger vid Mälaren har ett magnifikt läge med milsvid utsikt. Härifrån kunde man bevaka den viktiga farleden i Mälaren som gick mot Sigtuna och Uppsala. Borgen är byggd naturligt med 45 meter höga och ointagliga stup mot vattnet. Vatten­nivån i Mälaren under slutet av yngre järn­åldern var 5 meter högre än nuvarande nivå.

Hitta hit

Gåseborg ligger inom Görvälns natur­reservat. Med bil kör du Viksjö­leden och svänger in Hummel­mora­vägen. På Hummel­mora­vägen svänger du in till vänster vid den lilla parkerings­platsen innan vägen svänger av åt höger. Därefter är det cirka 15-20 minuters promenad. Följ skyltarna mot Sandviks gård och Gåseborg.

Gåseborg är en av Mälar­dalens största forn­borgar

Man har länge trott att borgen är en farleds­borg tillkommen mot slutet av yngre järn­åldern (550-1050 e. Kr). För­utom att berget stupar mot vattnet utmed tre sidor så är borgen mot land skyddad av två kraftiga murar, som är upp­byggda sten på sten utan murbruk. Ovanpå byggdes även en trä­palissad som skydd. Murarna eller vallarna har två ingångar försedda med sten­hällar som trapp­steg, lite förskjutna i för­hållande till varandra. Med för­skjutningen så kunde fienden inte se rakt in i borgen.

Namnet Gåseborg till­kom först på 1600-talet. En sentida ristning före­ställande en hammare i en cirkel finns på berget. En grotta ligger längre ner mot vattnet där taket utgörs av ett jätte­stort klipp­block.

Bronsgjuteri

2002 undersöktes en del av Gåseborg av Johan Carlström, som då läste arkeologi på Stockholms universitet. Han hittade bland annat deglar som använts vid brons­gjutning. En degel är en eldfast behållare som bland annat används inom metall­hantering än idag. Med hjälp av dessa fynd så kunde man datera platsen till 300‑500 e Kr.

På Gåseborg har det uppen­barligen funnits en brons­gjutar­verkstad. Här kan det ha gjutits högstatus­föremål till någon storman. Vetenskapliga under­sökningar visade att några av deglarna hade spår av guld. Även borgens placering visar att det kan ha varit en be­tydande plats som markerat stor politisk, militärisk och ekonomisk makt. Dessa arkeologiska prov­utgräv­ningar ledde till en om­tolkning från att borgen enbart beskyddade farleden på Mälaren och troligen också är äldre än man tidigare trott.

Gåseborg som utflykts­mål

Idag är Gåseborg ett utflykts­mål med stor­slagen utsikt över Mälarens fjärdar. Med sina branta klippor är platsen även utmanande för sport­klättrare. Grillplats finns i området.

Broschyren Kulturstigar Viksjö-GörvälnPDF

Bilder från Järfälla kommuns bild­databas

Gåseborg 1930 nr: 02225

Gåseborg flygbild 1981 nr: 13240

Senast uppdaterad: 2019-02-15

Upp