Innehåll

Görvälns historia

Görvälns anor går tillbaka till 1400-talets början. Den nuvarande huvud­byggnaden har gotländsk sand­stens­fasad och flyglar (byggnader på sidor om huvudbyggnaden). Huvudbyggnaden började byggas 1659 och stod färdig 1675.

Historien om Görväln

Läs vår folder om Görvälns slott. Om slottet, parken och träden i arboretet. Du kan även hämta ditt exemplar vid Görvälns slott och på Järfällas bibliotek.

Görvälns anor går tillbaka till 1400-talets början. Den nuvarande huvudbyggnaden byggdes dock inte förrän mellan 1659-1675 och har gotländs sandstensfasad. Två flygelbyggnader ramar in gården mot Mälaren. Elsa Elisabeth Brahe var byggherre och tillhörde högadeln.

Ett slott nära Mälaren

Ett ståndsmässigt leverne krävde också ett stånds­mässigt boende. Även om hertigparet inte vistades permanent på Görväln beslöt de att uppföra en helt ny huvud­byggnad med flyglar. Slottets huvudentré är vänd mot sjön, en påminnelse om att vatten­vägarna förr var lika betydelsefulla som lands­vägarna.

Frukt- och grönsaks­odling

Adelns gårdar fyllde även en viktig funktion i hushåll­ningen. Förutom jordbruk och kreaturs­hållning odlades frukt, grönsaker och annat som behövdes i de stora hus­hållen. På Görväln fanns körs­bärs­lund, kålgård, humle­lund och en trädgård. Vi vet att Elsa Elisabeth Brahe beställde "beläten", alltså skulpturer, för att smycka träd­gården. Här fanns en kanal och av beställningen framgår att de numera försvunna skulp­turerna skulle vara ihåliga så att vatten kunde rinna igenom dem.

Engelsk park

Under Pehr Carlskölds tid på 1750-talet planterades de stora lindarna i allén och "en parterr med några och femtio unga frukt­träd" anlades. Dagens park går till stora delar tillbaka på ett förslag från 1869. Det innebar att man i väster anlade en park av engelsk karaktär ned mot sjön och i öster en långsmal och symmetriskt uppbyggd trädgård. Enligt ritningarna fanns här både växthus och lusthus, så vi får förmoda att trädgården var avsedd för både nytta och nöje.

Görvälns arboretum

Järfälla kommun började anlägga Görvälns arboretum på 1980-talet under dåvarande stadsträdgårdsmästarens ledning. Slottets äldre träd passade som utgångspunkt och tillsammans med nyplanteringar fick parken ett lyft. Träd och buskar från olika delar av världen planterades för att visa på den variation av arter som klarar vårt svenska klimat. Ordet arboretum kommer från latin och enkelt översatt betyder det trädsamling.

Gården idag

Parken mot sjön komp­letterades med exotiska träd under Mauritz Salins ägar­skap på 1900-talets början. Idag sköts parken av Järfälla kommuns park- och natur­avdelning. Unikt för Görväln är även byggnads­beståndet, som är ovanligt komplett för att vara en så stor gård i Stockholms närhet, med både huvud­byggnad, flyglar, ekonomi­byggnader och arbetar­bostäder.

Se mer information om slottet

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp