Innehåll
kyrka och kyrkogård

Järfälla kyrka fotograferad år 2022 av Rosie Alm.

Järfälla kyrka

Järfälla kyrka ligger i Barkarby och byggdes under 1100-talets slut. Då bestod kyrkan av en låg byggnad utan sitt­bänkar. Kyrkan fick sitt nuvarande ut­seende på 1400-talet.

Hitta hit

Järfälla kyrka ligger i Barkarby och har adress Kyrk­vägen 8. Hit kommer du till fots, med cykel, pendeltåg (Kungsängen/Bålsta-linjen) eller buss till Barkarby station. Därifrån kort promenad.

Historia

Järfällas romanska gråstens­kyrka, som placerades strategiskt vid Bällstaån på 1100-talet, byggdes från början i ett mindre format. Bällstaån var på 1100-talet ett farbart vatten och man kunde åka båt till kyrkan, vilket är svårt att föreställa sig idag. Under yngre järnåldern (550-1050 efter Kristus) var denna del av Järfälla tätast befolkad. När kristen­domen gradvis gjorde sitt intåg blev det därför naturligt att bygga den första kyrkan här.

Kyrkan byggdes ut i olika etapper när befolkningen växte. Till­byggnader och renoveringar från 1300-1500-talet gav kyrkan det utseende som vi ser idag. Kyrko­rummet förstorades under 1300-talet och vapen­huset byggdes under 1400-talet, då gjordes även valven i taket. Det är de olika till­byggnaderna som gett kyrkan sitt avlånga smala utseende. En om­fattande renovering genom­fördes 1927.

dopfunt och pyramid utomhus vid kyrka

Dopfunt och pyramid. Fotografier från Järfälla kommuns bildarkiv.

Dopfunten

Av inventarierna (inredningen) som finns i kyrkan är dopfunten den äldsta. Den är från slutet av 1100-talet och tillverkad någon­stans i Mälardalen. Det finns liknande dopfuntar i kyrkorna i Sånga och Fären­tuna på Mälaröarna. Järfälla kyrkas dopfunt är vackert dekorerad med fin orna­mentik av växter och fabel­djur som slingrar sig i cirklar, foten har dekorerats med odjurs­huvuden.

En vackert smidd dörr med fabeldjur, ett solkors, stiliserade liljor och järnringar leder från vapen­huset in till kyrko­rummet. Dörren är från sen­medeltiden.

Pyramiden

På södra sidan om kyrkan syns den fyrsidiga pyramiden i sandsten. År 1757 avled Olof Adlerberg på Säby och han änka Anna Sofia Gyllenborg lät då uppföra detta grav­monument. En gång förbinder pyramiden med kyrkan. Gången går under kyrko­muren och leder upp i koret framför altarringen. Pyra­miden är ritad av arkitekten Jean Erik Rehn. Den är en mindre kopia av och inspirerad av en grav­kammare som står i Rom, Cestius­pyramiden, från år 12 före Kristus.

Närliggande byggnader

Väster om kyrkan står klock­stapeln som uppfördes år 1783 och blev färdig­ställd år 1818.

I början av 1920-talet beslöts det att kyrkan skulle ha en egen prästgård. Innan var Järfälla en annex­församling till Spånga, där prästen bodde.

Fattig­stugan kom till år 1753 och låg då nära Barkarby torg. År 1834 uppfördes en ny fattig­stuga vid Järfälla kyrka. Troligen hade dåvarande hus blivit för litet, men också läget nära den beryktade Barkarby krog spelade in. Fattigstugan byggdes till med två rum 1868. Kyrko­fullmäktige beslutade år 1972 om rivning, men sista rivningen på­skyndades av en brand. Därmed gick en viktig del av Järfällas social­historia bokstavligen upp i rök.

År 1914 öppnades ett ålderdoms­hem på Kyrkvägen (Härads­vägen), som ersattes av Olovslunds gästhem, öppnat år 1960. Det gamla ålder­doms­hemmet innehåller idag församlings­lokaler.

Vill du veta mer - Ta en tur i området

Ladda ner broschyren Kulturstigar Barkarby-Skälby. Den kan användas för att lära känna Järfällas historia och kultur­miljöer på en cykeltur eller promenad.

Broschyren Kulturstigar Barkarby-Skälby Pdf, 7.1 MB.

Artiklar

Pyramiden vid Järfälla kyrka Pdf, 91 kB.

Fattigstugor och fattigvård Pdf, 66.9 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp