Gå direkt till sidans innehåll

Järfälla kyrka

Järfälla kyrka ligger i Barkarby och byggdes under 1100-talets slut. Då bestod kyrkan av en låg byggnad utan sitt­bänkar. Kyrkan fick sitt nuvarande ut­seende på 1400-talet.

Hitta hit

Järfälla kyrka ligger i Barkarby och har adress Kyrk­vägen 8. Hit kommer du till fots, med cykel, pendeltåg (Kungsängen/Bålsta-linjen) eller buss till Barkarby station. Därifrån kort promenad.

Historia

Järfällas romanska gråstens­kyrka, som placerades strategiskt vid Bällstaån på 1100-talet, byggdes från början i ett mindre format. Bällstaån var på 1100-talet ett farbart vatten och man kunde åka båt till kyrkan, vilket är svårt att föreställa sig idag. Under yngre järnåldern (550-1050 efter Kristus) var denna del av Järfälla tätast befolkad. När kristen­domen gradvis gjorde sitt intåg blev det därför naturligt att bygga den första kyrkan här.

Kyrkan byggdes ut i olika etapper när befolkningen växte. Till­byggnader och renoveringar från 1300-1500-talet gav kyrkan det utseende som vi ser idag. Kyrko­rummet förstorades under 1300-talet och vapen­huset byggdes under 1400-talet, då tillkom även valven i taket. Det är de olika till­byggnaderna som gett kyrkan sitt avlånga smala utseende. En om­fattande renovering genom­fördes 1927.

Dopfunten

Av inventarierna som finns i kyrkan är dopfunten den äldsta. Den är från slutet av 1100-talet och tillverkad någon­stans i Mälardalen. Det finns liknande dopfuntar i kyrkorna i Sånga och Fären­tuna på Mälaröarna. Järfälla kyrkas dopfunt är vackert dekorerad med fin orna­mentik av växter och fabel­djur som slingrar sig i cirklar, foten har dekorerats med odjurs­huvuden.

En vackert smidd dörr med fabeldjur, ett solkors, stiliserade liljor och järnringar leder från vapen­huset in till kyrko­rummet. Dörren är från sen­medeltiden.

Pyramiden

På södra sidan om kyrkan syns den fyrsidiga pyramiden i sandsten. År 1757 avled Olof Adlerberg på Säby och han änka Anna Sofia Gyllenborg lät då uppföra detta grav­monument. En gång förbinder pyramiden med kyrkan. Gången går under kyrko­muren och leder upp i koret framför altarringen. Pyra­miden är ritad av arkitekten Jean Erik Rehn. Den är en mindre kopia av och inspirerad av en grav­kammare som står i Rom, Cestius­pyramiden, från år 12 f.Kr.

Närliggande byggnader

Väster om kyrkan står klock­stapeln som uppfördes år 1783 och blev färdig­ställd år 1818.

I början av 1920-talet beslöts det att kyrkan skulle ha en egen prästgård. Innan var Järfälla en annex­församling till Spånga, där prästen bodde.

Fattig­stugan kom till år 1753 och låg då nära Barkarby torg. År 1834 uppfördes en ny fattig­stuga vid Järfälla kyrka. Troligen hade dåvarande hus blivit för litet, men också läget nära den beryktade Barkarby krog spelade in. Fattigstugan byggdes till med två rum 1868. Kyrko­fullmäktige beslutade år 1972 om rivning, men sista rivningen på­skyndades av en brand. Därmed gick en viktig del av Järfällas social­historia bokstavligen upp i rök.

År 1914 öppnades ett ålderdoms­hem på Kyrkvägen (Härads­vägen), som ersattes av Olovslunds gästhem, öppnat år 1960. Det gamla ålder­doms­hemmet innehåller idag församlings­lokaler.

Broschyren Kulturstigar Barkarby-SkälbyPDF

Se även äldre bilder ur Järfälla kommuns bild­databas

Järfälla kyrka 1896 nr: 04387

Pyramiden 1940 nr: 13424

Dopfunten 1948 nr: 04327

Smidesdörren 1930-talet nr: 03588

Artiklar

Pyramiden vid Järfälla kyrkaPDF

Fattigstugor och fattigvårdPDF

Senast uppdaterad: 2019-02-15

Upp