Gå direkt till sidans innehåll

Run­ristningar i Järfälla

I Järfälla finns femton bevarade run­skrifter från 1000-talet. Två är rist­ningar i metall­bleck och resten är huggna i sten. Några är bara kända genom äldre avbildningar, några finns kvar på ur­sprunglig plats. Under år­hundradenas gång har en del blivit flyttade till andra platser.

Runstenar

En runsten är gjord till minne av en avliden person och de efter­levande valde att placera runorna där de kunde ses av många förbi­passerande, till exempel utmed en väg, ett vad­ställe eller en bro. I Järfälla återfinns de i södra delarna av kommunen, där den gamla Härads­vägen från Barkarby till Lövsta gick.

Nio run­ristningar är kända och är av för­historiskt ursprung. Fem finns fortfarande kvar, fyra i Järfälla och en i Lövsta, numera flyttad till Hässelby museum.

Run­ristningarna ger oss namn på personer som levde i Järfälla för 1 000 år sedan. På andra runstenar har forskare hittat färgspår och man tror att run­stenarna från början var målade i starka färger som nötts bort genom seklernas gång. När färgen bleknat och skriften nötts bort så har det hänt att run­stenarna har återanvänts som bygg­material i hus­grunder, trapp­steg eller som grind­stolpar.

Run­ristning eller run­häll

Med en run­ristning menar man en ristning som är gjord av runor, oavsett material. En runsten är en run­ristning på en rest sten medan en runhäll är en runristning som är inhuggen i en fast berghäll. Häll­ristningar är en slags bild­hällar som hör till brons­åldern. Runor kunde också ristas in i material som trä eller metall.

Jakobsberg

Vid Jakobsbergs gård (folk­hög­skolan) finns idag två run­stenar som flyttats dit. Den södra stenen, som hittades i en åker, hade av misstag sprängts för att bli bygg­material. 1926 lagades den och placerades vid folk­högs­kolan. Norra stenen restes på sin nuvarande plats 1920.

Runsten norra Jakobsbergs gård 1920 (bildnummer 02201)

Runsten, södra stenen, vid Jakobsbergs gård 2013 

Barkarby/Skälby

Vid Järfälla kyrka ska det ha stått två runstenar. Ett koppar­bleck med run­skrift har vid utgrävningar på­träffats vid Veddesta, där det enligt äldre källor också ska ha funnits en runsten. Vid Äggelunda vid Veddesta­vägen, fanns tidigare en runsten. Den flyttades 2014 till en ny plats, invid grav­fältet Fruns backe i Veddesta. Två bevarade runstenar står kvar mellan Runstens­vägen och Järfälla­vägen. Båda två står kvar på ursprunglig plats utmed gamla Härads­vägen mellan Barkarby och Lövsta som användes redan på vikinga­tiden.

Runstenar i Skälby 1951 (bildnummer 02182)  

Viksjö

Vid Viksjö golfbana finns det en run­ristning på en häll som kallas Skylsta­hällen. Inte långt från Skylsta låg torpet Krus­backa och det finns en uppgift om att det ska ha funnits en runsten där. Vid Lövsta som tillhörde Järfälla fram till 1975 fanns en run­sten som stod innanför staketet till Lövsta återvinnings­central. Nu är den flyttad och står utanför Hässelby museum.

Runristning vid Viksjö golfbana 1990 (bildnummer 16227)

Mer om run­ristningar

Sommaren 1682 avbildades och kartlagdes Järfällas run­ristningar i en antikvarisk resa av Johan Hadorph och hans ritare Johan Leitz. Det finns även sentida runskrifter vid Sandviks gård, Gåseborg och i norra Kallhäll. I boken Järfällas runstenar av Magnus Källström, utgiven av Järfällas hembygds­förening 1998 finns det mer att läsa om kommunens runskrifter. Boken finns att låna på biblioteken.

Run­ristningar i JärfällaPDF

Senast uppdaterad: 2019-02-06

Upp