Innehåll
Runsten

Runsten (norra runstenen) utanför Jakobsbergs folkhögskola, Folkhögskolevägen.

Run­ristningar i Järfälla

I Järfälla finns femton bevarade run­skrifter från 1000-talet. Två är rist­ningar i metall­bleck och resten är huggna i sten. Några är bara kända genom äldre avbildningar, några finns kvar på ur­sprunglig plats. Under år­hundradenas gång har en del blivit flyttade till andra platser.

Runstenar

En runsten är gjord till minne av en avliden person och de efter­levande valde att placera runorna där de kunde ses av många förbi­passerande, till exempel vid en väg, ett vad­ställe eller en bro. I Järfälla återfinns de i södra delarna av kommunen, där den gamla Härads­vägen från Barkarby till Lövsta gick.

Nio run­ristningar är kända och är av för­historiskt ursprung. Fem finns fortfarande kvar, fyra i Järfälla och en i Lövsta, numera flyttad till Hässelby museum.

Run­ristningarna ger oss namn på personer som levde i Järfälla för 1 000 år sedan. På andra runstenar har forskare hittat färgspår och man tror att run­stenarna från början var målade i starka färger som nötts bort genom seklernas gång. När färgen bleknat och skriften nötts bort så har det hänt att run­stenarna har återanvänts som bygg­material i hus­grunder, trapp­steg eller som grind­stolpar.

Run­ristning eller run­häll

Med en run­ristning menar man en ristning som är gjord av runor, oavsett material. En runsten är en run­ristning på en rest sten medan en runhäll är en runristning som är inhuggen i en fast berghäll. Häll­ristningar är en slags bild­hällar som hör till brons­åldern. Runor kunde också ristas in i material som trä eller metall.

Jakobsberg

Vid Jakobsbergs gård (folk­hög­skolan) finns idag två run­stenar som flyttats dit. Den södra stenen, som hittades i en åker, hade av misstag sprängts för att bli bygg­material. År 1926 lagades den och placerades vid folk­högs­kolan. Norra stenen restes på sin nuvarande plats år 1920.

Runsten norra Jakobsbergs gård 1920 (bildnummer 02201)

Runsten, södra stenen, vid Jakobsbergs gård 2013 

Barkarby och Skälby

Vid Järfälla kyrka ska det ha stått två runstenar. Ett koppar­bleck med run­skrift har vid utgrävningar på­träffats vid Veddesta, där det enligt äldre källor också ska ha funnits en runsten. Vid Äggelunda vid Veddesta­vägen, fanns tidigare en runsten. Den flyttades 2014 till en ny plats, invid grav­fältet Fruns backe i Veddesta. Två bevarade runstenar står kvar mellan Runstens­vägen och Järfälla­vägen. Båda två står kvar på ursprunglig plats utmed gamla Härads­vägen mellan Barkarby och Lövsta som användes redan på vikinga­tiden.

Runstenar i Skälby 1951 (bildnummer 02182)  

Viksjö

Vid Viksjö golfbana finns det en run­ristning på en häll som kallas Skylsta­hällen. Inte långt från Skylsta låg torpet Krus­backa och det finns en uppgift om att det ska ha funnits en runsten där. Vid Lövsta som tillhörde Järfälla fram till år 1975 fanns en run­sten som stod innanför staketet till Lövsta återvinnings­central. Nu är den flyttad och står utanför Hässelby museum.

Runristning vid Viksjö golfbana 1990 (bildnummer 16227)

Mer om run­ristningar

Sommaren år 1682 avbildades och kartlades Järfällas run­ristningar i en antikvarisk resa av Johan Hadorph och hans ritare Johan Leitz. Det finns även sentida runskrifter vid Sandviks gård, Gåseborg och i norra Kallhäll. I boken Järfällas runstenar av Magnus Källström, utgiven av Järfällas hembygds­förening år 1998 finns det mer att läsa om kommunens runskrifter. Boken finns att låna på biblioteken.

Run­ristningar i Järfälla Pdf, 82 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp