Innehåll
aldre hus

Säby gård 1978. Fotograf: Olle Malmberg, från Järfälla kommuns bildarkiv.

Säby gård

Säby gård är en herr­gård och tidigare säteri i Järfälla socken i Järfälla kommun. Säby gård ägs av Järfälla kommun och hyrs ut till en Waldorf­förskola som har sina lokaler i huvud­byggnaden och i den ena flygeln.

Hitta hit

Adressen till Säby gård är Säby gård. Närmast stora väg är Enköpingsvägen. Säby gård ligger 5 minuters gångväg från Barkarby handelsplats. I närheten av Säby gård finns en ridskola och ett café.

Se Säby gård på Järfällakartan

Historia

Säby finns för första gången omnämnt i ett pergamentbrev år 1408. Säby har ett för­historiskt ursprung som visas av gravfält och en fin run­ristning i närheten av gården. Ortnamnet Sä- betyder sjö så Säby blir byn som ligger vid sjön.

Säby gård är byggnads­minne. Enligt Kulturminnes­lagens tredje kapitel kan en byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kultur­historiska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelse­område förklaras för byggnads­minne av läns­styrelsen. På Säby är både huvudbyggnaden, flyglarna, stallet, magasinet och allén som leder upp till Säby byggnads­minnes­förklarade.

Schering Rosenhane lät uppföra den nuvarande huvud­byggnaden på 1600-talet. Arkitekten var möjligen Tessin den äldre, en av sin tids stora arkitekter, men även Schering Rosenhane var intresserad av arkitektur och var nog till stor del med­verkande till utförandet.

Scheringsberg

Schering hade tänkt kalla Säby för Scheringsberg men namnet slog aldrig riktigt igenom. Han gjorde gården till säteri och fick skatte­frihet för att han bebyggde gården stånds­mässigt.

Ett koppar­stick från 1600-talet visar en pampig herrgård, med tinnar och torn. Koppar­sticket kanske dock inte överensstämde helt med verkligheten. På koppar­sticket syns en huvud­byggnad med mittdel i en våning med vind och utsikts­balkong samt omgivande sido­partier i två våningar.

Under 1700-talet byggdes mitt­delen på till två våningar och kring år 1800 tillkom två låga sido­byggnader, så kallade pocher. Den ena flygeln är från 1680-talet, medan den andra är yngre.

Flera ägare till Säby gård

Under årens lopp har det varit många ägare på Säby.  Några namn som finns i ägar­längden är greve Carl Gustaf Dücker, Olof Adlerberg och Joakim Vilhelm Liliestråle. Gross­handlare Göthberg som ägde Säby i slutet av 1800-talet lät uppföra magasinet och stallet som än idag finns kvar. Siste private ägaren Douglas Dickson sålde Säby till kronan för att gården och dess ägor skulle ingå i det militära övnings­området Järvafältet.

Återfunna texter från 1600-talet

I december 1993 hände det intressanta saker i Säbys trapp­hall. Trapp­hallen renoverades och när målar­mästarna skrapade bort gammal färg, så hittade de ovanför ytter­dörren rester av gamla texter, skrivna på latin. De är med ganska stor säkerhet från 1600-talet, och spännande med tanke på att man tror att det var Schering Rosenhane själv som valde ut dessa texter. De är tyvärr illa skadade och det går inte att få fram hela betydelsen men genom att översätta vissa ord så kan vi förstå att det rör sig om uppbyggliga tankespråk, som besökaren förmodligen skulle ta till sig när han besökte Säby. Det var vid denna tid populärt inom adeln att sätta upp latinska texter och citat över portar på hus, gårdar och slott.

Dagens Säby

Idag ägs Säby av Järfälla kommun och hyrs ut till en Waldorf­förskola som har sina lokaler i huvud­byggnaden och i den ena flygeln. Parken är delvis upprustad, man har bland annat grävt ur det gamla kanal­system som var en del av trädgården från 1600-talet. Vattnet leds fort­farande in från Säbysjön. Det finns kvar en del äldre interiörer inne i gårdens huvud­byggnad bland annat kakel­ugnar samt fina målningar från 1800-talet, före­ställande romantiska ruin­landskap.

Läs mer om Säby gård

Kulturstigar Jakobsberg-Säby Pdf, 8 MB.

Artikel om Säbys historia om Shering Rosenhane och latincitaten på Säby Pdf, 3.1 MB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp