Innehåll
Äldre hus i trä

Sandviks gård.

Sandviks gård

Sandviks gård ligger inom Görvälns natur­reservat. Troligen be­byggdes gården på 1770-talet. På 1800-talet byggdes Sand­viks gård om i Schweizer­stil eller snickar­glädje. En av gårdens mest kände ägare var Louis de Geer den äldre, Sveriges förste stats­minister. 

Hitta hit

Adressen till Sandviks gård är Sandviks gårdsväg. Sandviks gård ligger ligger ett hundra­tal meter från parkeringen vid Vattenverks­vägen i Viksjö. Från parkeringen vid Vatten­verks­vägen promenerar du grus­vägen längs Hummel­mora hage och genar sedan genom skogen (skyltat mot Gåseborg).

Historia

Sandviks huvud­byggnad har egen ångbåts­brygga, som berättar att sjövägen förr var viktig för resande till och från Sandvik. Troligen bebyggdes Sandvik först på 1770-talet. Den förste kände ägaren, amiralitets­­fält­skäraren Lars Kammecker, ägde Veddesta gård och därmed Veddesta skog, där Sandvik ligger.

Ritning på hus och äldre foto på trähus

Bild 1: Ritning av Sandviks gård från år 1866. Bild 2: Sandviks gård från 1910-talet. Fotografier från Järfälla kommuns bildarkiv.

En sentida runsten

Här finns en sentida runsten med inskriptionen "August Fries Sandvik" i runor. August Fries ägde gården 1805-1872, han var den som lätt bygga om i Schweizer­stil eller uti snickar­glädje som det pop­ulärt kallas.

Sandviks ägare

Sandviks mest kände ägare var Louis de Geer den äldre, Sveriges förste stats­minister. Han ägde gården från 1880—1891. I sin själv­biografi skriver han lyriskt: "Stället, som var väl byggt i villastil hade en areal af 125 tunnland, mest skog och berg, kostade med yttre inventarier 35 000 kronor. Det kan sägas vara typiskt för Stockholms om­gifningar, icke saknar någon af dess skönheter ..."

Ytterligare en ägare som bör nämnas är friherre P M af Ugglas. Sandvik blev ett om­tyckt sommarnöje 1905-1923. 1976 övergick Sandvik i kommunens ägo och huvud­byggnaden har renoverats i två omgångar. Utsikts­tornet och till­byggnaden är rivna och snickerierna förenklade.
Dagens Sandvik ger ändå en bra bild av ett burget sommar­ställe invid Mälarens strand. Förutom huvud­byggnaden finns bland annat trädgårds­­villan, trädgårds­mästar­­bostaden, den gamla bagar­stugan och ett par ekonomi­byggnader kvar.

Sandviks gård Pdf, 81.5 kB.

Följ kulturstigen Viksjö-Görväln Sandviksturen

Broschyr Kulturstigar Viksjö Pdf, 6.3 MB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp