Gå direkt till sidans innehåll

Sandviks gård

Sandviks gård ligger inom Görvälns natur­reservat. Troligen be­byggdes gården på 1770-talet. På 1800-talet byggdes Sand­viks gård om i Schweizer­stil eller snickar­glädje. En av gårdens mest kände ägare var Louis de Geer den äldre, Sveriges förste stats­minister. 

Hitta hit

Adressen till Sandviks gård är Sandviks gårdsväg. Sandviks gård ligger ligger ett hundra­tal meter från parkeringen vid Vattenverks­vägen i Viksjö. Från parkeringen invid Vatten­verks­vägen promenerar du grus­vägen utmed Hummel­mora hage och genar sedan genom skogen (skyltat mot Gåseborg).

Historia

Sandviks huvud­byggnad har egen ångbåts­brygga, som berättar att sjövägen förr var viktig för resande till och från Sandvik. Troligen bebyggdes Sandvik först på 1770-talet. Den förste kände ägaren, amiralitets­­fält­skäraren Lars Kammecker, ägde Veddesta gård och därmed Veddesta skog, där Sandvik ligger.

En sentida runsten

Här finns en sentida runsten med inskriptionen "August Fries Sandvik" i runor. August Fries ägde gården 1805-1872, han var den som lätt bygga om i Schweizer­stil eller uti snickar­glädje som det pop­ulärt kallas.

Sandviks ägare

Sandviks mest kände ägare var Louis de Geer den äldre, Sveriges förste stats­minister. Han ägde gården från 1880—1891. I sin själv­biografi skriver han lyriskt: "Stället, som var väl byggt i villastil hade en areal af 125 tunnland, mest skog och berg, kostade med yttre inventarier 35 000 kronor. Det kan sägas vara typiskt för Stockholms om­gifningar, icke saknar någon af dess skönheter ..."

Ytterligare en ägare som bör nämnas är friherre P M af Ugglas. Sandvik blev ett om­tyckt sommarnöje 1905-1923. 1976 övergick Sandvik i kommunens ägo och huvud­byggnaden har renoverats i två omgångar. Utsikts­tornet och till­byggnaden är rivna och snickerierna förenklade.
Dagens Sandvik ger ändå en bra bild av ett burget sommar­ställe invid Mälarens strand. Förutom huvud­byggnaden finns bland annat trädgårds­­villan, trädgårds­mästar­­bostaden, den gamla bagar­stugan och ett par ekonomi­byggnader kvar.

Sandviks gårdPDF

Se äldre bilder ur Järfälla kommuns bilddatabas

Sandvik 1866 (bildnummer 18077)

Sandvik 1910 (bildnummer 18027)

Följ kulturstigen Viksjö-Görväln Sandviksturen

Broschyr Kulturstigar ViksjöPDF

Senast uppdaterad: 2019-02-06

Upp